Foto: autor

Future Farming majetkově vstupuje do Rybí zahrady

11.9.2023 11:05

Česká technologická firma Future Farming a aquaponická farma Rybí zahrada se dohodly na vzájemné spolupráci a strategickém partnerství. Podnikatelský svět je tak svědkem kroku směrem k inovaci českého zemědělství. Součástí vzájemné dohody je také kapitálový vstup Future Farming do Rybí zahrady.

„Rybí zahrada patří k nejúspěšnějším akvakulturním projektům v České republice. S jejími zakladateli a investiční skupinou Miton jsme se dohodli na strategickém partnerství, které vyústí v intenzivní spolupráci a zapojení Rybí zahrady do sítě našich aquaponických farem,“ říká jednatel Future Farming Martin Podoba. „Chtěl bych při této příležitosti ocenit věcnost a konstruktivnost vzájemných jednání. Během prázdnin se naše stanoviska přiblížila natolik, že jsme mohli na začátku září finalizovat naši dohodu.“

Sdílení know-how mezi Future Farming a Rybí zahradou umožní optimalizaci využití zdrojů a snížení negativního dopadu produkce potravin na přírodu. „K dalšímu rozvoji naší farmy jsme hledali silného strategického partnera na poli aquaponie a Future Farming byl naší přirozenou volbou,“ prozrazuje Jan Dušek, jeden ze zakladatelů Rybí zahrady. „Naše spolupráce otevře naprosto nové obzory. Jsem přesvědčen, že díky vzájemné spolupráci přinesou naše firmy v blízké budoucnosti do odvětví moderního zemědělství a rybářství celou řadu nových a velmi zajímavých inovací. Future Farming má velké provozní zkušenosti a jeho vědeckovýzkumná farma Kaly patří mezi nejlepší pracoviště svého druhu na světě.“

Spojení Future Farming s Rybí zahradou samozřejmě posílí pozici obou firem na domácím trhu. Zároveň však otevírá dveře k novým příležitostem. „Je jasné, že nový synergický model pomůže oběma firmám lépe uspět na mezinárodní úrovni. S potřebou adaptace na klimatické změny očekáváme zvyšující se dynamiku růstu trhu moderního zemědělství v Evropě i ve světě. Nový trh bude vyžadovat proaktivní přístup, neustálé rozšiřování kapacit, hledání synergií, úspor nákladů a také diverzifikaci produkce na různá místa. V tom všem nám naše nové partnerství pomůže,“ vysvětluje dále Martin Podoba z Future Farming.

„Tímto spojením vysíláme jasný signál, že moderní způsoby produkce potravin a budovaní infrastruktury nabírá na obrátkách. Výhody spolupráce v naší branži násobně převyšují dosavadní stav, kdy jsme některé věci vyvíjeli paralelně. Společná výstavba infrastruktury v oborech produkčních farem, zpracovatelské infrastruktury, logistiky a prodejních kanálů nám umožní být ještě efektivnější. Očekávám, že další fúze budou v budoucnu následovat. Na poli moderního zemědělství je celá řada zajímavých firem, ke kterým máme blízko,“ dodává závěrem druhý z jednatelů Future Farming Michal Fojtík.

Autor: Martin Procházka

Foto: autor


▲ Nahoru
V Kamenici zaznělo téma digitalizace pro velké i malé pivovary - video