O nás

Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin a nápojů a svým jednostranným zaměřením na tento progresivní a stále rostoucí segment je zároveň jediným svého druhu v České republice a na Slovensku. Jednotlivá vydání se bezplatně dostanou k rukám vedení podniků, technických ředitelů, technologů a dalších pracovníků zodpovědných za rozvoj výroby a nutné investice.

Část vydání je v průběhu roku následně distribuována odborné veřejnosti na těchto předních veletrzích, konferencích a seminářích:

Salima
Komplex mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA – MBK – INTECO. V rámci souboru těchto veletrhů se prezentují přední výrobci a dodavatelé potravin a technologií pro potravinářské obory.

Amper
Nejvýznamnější veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace ve střední Evropě.

Automatizace a modernizace pivovarů
Již tradiční konference určená technickému personálu z České republiky a Slovenska pořádaná vydavatelem časopisu Automatizace v potravinářství.

Pivovarsko-sladařské dny
Tato akce je příležitostí nejen pro sdělení aktuálních poznatků z vědecko-výzkumné základny, ale rovněž možností představit novinky z oblasti technické a technologické.

Technology Days
Nová vystavovatelská platforma konaná v Pardubicích s řadou vystavovatelů a přednášek nejen o robotice.

Den automatizace a značení
Již tradiční konference o automatizačních technologicích, jejímž místem konání je Mikulov.

Moderní technologie pro potravinářský průmysl
Každoroční konference zaměřená na technické novinky v oboru výroby potravin a nápojů pořádaná vydavatelstvím Trade Media International.

▲ Nahoru
V Kamenici zaznělo téma digitalizace pro velké i malé pivovary - video