Přemístění a oživení technologie na výrobu vaječné hmoty ve společnosti Procházka

7.12.2015 09:09

Společnost Procházka, a.s., člen skupiny AGROFERT, přemisťuje v současné době výrobní technologii vaječné hmoty z bývalého závodu FRAMAGRO, a. s., v Přerově do prostor bývalého masokombinátu v Roudnici nad Labem.

Společnost Procházka, a.s., člen skupiny AGROFERT, přemisťuje v současné době výrobní technologii vaječné hmoty z bývalého závodu FRAMAGRO, a. s., v Přerově do prostor bývalého masokombinátu v Roudnici nad Labem. Společnost SIDAT se jako původní dodavatel řídicího systému pro společnost FRAMAGRO nyní podílí na realizaci tohoto technicky i časově náročného projektu. Kromě přemístění řídicího systému, jeho nového oživení a uvedení do provozu se SIDAT ujal také úlohy rekonstrukce celého souboru elektro. Se zprovozněním celé výrobní technologie v nové lokalitě se počítá v prvních lednových týdnech.

www.sidat.cz


▲ Nahoru
Automatizace a modernizace pivovarů 2020