Plechovky v nasazovači víček

Lineární monoblok MLE CAN pro plnění do plechovek

6.8.2021 15:30

Lineární monoblok MLE CAN je špičkovou technologií určenou pro minipivovary.

Plnění do plechovek je jednoduchý a bezpečný způsob, jak zachovat dlouhotrvající chuť a aroma piva a zároveň obsah ochránit před oxidací a slunečním zářením. Šnekové dopravníky zajišťují vstup a posun plechovek mezi všemi stanicemi a umožňují dokonalou synchronizaci celého procesu.

1. DVOUFÁZOVÁ ELEKTROPNEUMATICKÁ LINEÁRNÍ VYSTŘIKOVAČKA (kapalina + plyn)
Dvoufázová elektropneumatická lineární vystřikovačka v nerezovém provedení pro plechovky o maximálním průměru 85 mm. Plechovka je za horní okraj uchopena čelistmi vystřikovačky a přes systém krokového motoru s řetězem je přetočena dnem vzhůru. Tryska prostupuje do plechovky do hloubky 15 mm. Okruh kapaliny a okruh plynu je kompletně oddělen. Doba vystřikování je definována prostřednictvím ovládacího panelu a vystřikování probíhá pouze v přítomnosti plechovky. Kapalina po vypláchnutí plechovky je svedena sběrným potrubím mimo stroj, nedochází ke kontaktu odpadové kapaliny se strojem. Ofuk plynem podstatně snižuje zbytkové množství kapaliny v plechovce.

2. VYSOKOTLAKÝ LINEÁRNÍ PLNIČ S ELEKTROPNEUMATICKÝMI VENTILY
Pro plechovky o maximálním průměru 85 mm.

Stroj je vybaven:

- detekcí přítomnosti plechovky
- tlakovým čidlem pro snímání vakua / tlaku uvnitř plechovky (plnící ventil nenaplní plechovku, pokud nebude dosažen stejný tlak uvnitř plechovky, jako je v zásobníku)
- elektropneumatickým ventilem na každé plnící jehle, který zajišťuje vstřikování plynu, vyrovnání tlaku, srovnání hladiny a odtlakování (proces probíhá pouze v přítomnosti plechovky)
- dvojčinným elektropneumatickým pístem na každém plnícím ventilu pro otevření a uzavření okruhu vstřikování plynu
- dvojčinným elektropneumatickým ventilem se dvěma písty pro otevření a uzavření okruhu odvodu plynu.
- dvojčinným elektropneumatickým pístem na každém plnícím ventilu pro otevření a uzavření okruhu kapaliny.

Výška hladiny plnění je centrálně nastavitelná a je možné ji manuálně měnit. Každý ventil je vybaven maketou plechovky pro čištění a sterilizaci plniče. Makety plechovek musí být umísťovány ručně. Plnící ventil může pracovat se sycenými kapalinami s tlakem do 4 bar a tichými kapalinami do tlaku 0 bar. Výška hladiny plnění je přesná i bez využití okruhu pro srovnání hladiny. Úplné uzavření plnícího ventilu usnadňuje odtlakování plechovky v případě plnění problematických produktů. Plnící ventil je patentován. Všechny okruhy jsou rozváděny systémem kanálků (včetně okruhu odtlakování) a plnič je kompletně připraven pro sterilizaci systémem CIP. Plnění ze spodní části zásobníku umožňuje úplné vyprázdnění zásobníku. Přívod do zásobníku je regulován elektropneumatickým ventilem. Fáze vstřikování plynu před plněním zajišťuje snížení hladiny kyslíku uvnitř plechovky na minimum. Veškeré okruhy inertního plynu (tlak v zásobníku, tlaku pro vstřikování plynu do plechovky a tlak využitý pro srovnání hladiny) jsou řízeny pomocí PLC. Tlak pro zvedání plechovek je taktéž řízen pomocí PLC.

3. NASAZOVAČ VÍČEK SE VSTŘIKOVÁNÍM PLYNU
Víčka jsou jednotlivě uvolněna ze zásobníku a usazena na distributor. Distributor přenáší všechny víčka nad plechovky. Poté probíhá aplikace inertního plynu. Současně jsou víčka uchopena čelistmi a s lehkým přítlakem usazena na horní okraj plechovky.

4. MECHANICKÉ UZAVŘENÍ VÍČKA

5. KONTROLA HMOTNOSTI
Po uzavření je plechovka přesunuta na hmotnostní čidlo, které kontroluje váhu plechovky. Pokud je hmotnost plechovky menší nebo větší, než byla přednastavená hodnota, plechovka je vyřazena z dopravníkového pásu.

6. MYTÍ PLECHOVEK
Na výstupu z monobloku jsou plechovky omyty pomocí 7 trysek s vnějšími kryty a sběrným kanálem

www.unimarco.cz


▲ Nahoru