Bureau Veritas získala akreditaci ČIA

15.7.2012 13:38

Certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas Czech Republic, prošla úspěšně akreditačním procesem Českého institutu pro akreditaci (ČIA) pro certifikaci systémů a získala oprávnění k udělování akreditovaných certifikátů podle standardu ISO 50001.Cílem nového

Certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas Czech Republic, prošla úspěšně akreditačním procesem Českého institutu pro akreditaci (ČIA) pro certifikaci systémů a získala oprávnění k udělování akreditovaných certifikátů podle standardu ISO 50001.

Cílem nového mezinárodního standardu ISO 50001 Mezinárodní organizace pro normalizaci je poskytovat organizacím návod ke snižování energetické náročnosti prostřednictvím vytváření nezbytných systémů a procesů. Efektivní zavedení tohoto standardu přináší organizacím nesporné úspory energií, ale i vynaložených nákladů a zlepšení environmentálního image. Předpokládá se, že při globálním zavedení standardu  ISO 50001 lze ušetřit až 60% světové energie.

Certifikace podle ISO 50001, kterou nyní bude také provádět Bureau Veritas, je určena všem organizacím bez ohledu na jejich velikost či odvětví. Je vhodná jak pro komerční sektor, tak pro vládní instituce a zařízení. Prokazuje systémový přístup v této oblasti a záruku trvalého zlepšování ve smyslu synergie úspor nákladů a snižování zátěže životního prostředí. Bureau Veritas se v certifikačním procesu a v auditech v této oblasti zaměří na osvědčené postupy při managementu energií a na posílení energetického chování.

Mezi nejvýznamnější přínosy zavedení standardu ISO 50001 patří kompletní přehled spotřeby všech hlavních i pomocných zařízení včetně budov, zlepšení sledování spotřeby, definování energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energie a zavádění odchylky kontroly provozu a údržby.

www.bureauveritas.cz


▲ Nahoru
Česká poloautomatická plnička lahví a plechovek pro všechny druhy nápojů