14.4.2016
Hotel U Sládka, Chodová Planá

Podmínky

Výše účastnického poplatku
Účastnický poplatek činí 2,700 Kč + DPH. Sleva pro účastníky předchozích ročníků činí 400 Kč. V případě vyslání 3 a více účastníků z jedné společnosti či organizace lze nárokovat slevu 20 % z celkové částky. Slevy nelze kombinovat, pořadatel vezme v potaz tu nejvyšší možnou.

Nárokování vrácení účastnické taxy
Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které slouží výhradně pro účely pořádání konference. Na straně účastníka nelze nárokovat škody vzniklé jejich nesprávným vyplněním. Při změnách v programu nelze nárokovat vrácení účastnického poplatku. Účastnický poplatek bude vrácen v případě, že bude konference zrušena.

Využití kontaktních údajů
Kontaktní údaje mohou sloužit pro informování o akcích pořádaných vydavatelem časopisu Automatizace v potravinářství a aktualitách souvisejících s časopisem. Nebudou sloužit pro komerční účely ani nebudou předávány jiným subjektům.

Platební podmínky účastnické taxy
Po vyplnění a zaslání on-line přihlášky obdržíte potvrzení o registraci a fakturu, která je splatná před konáním konference. Při stornování do 10 kalendářních dnů před konáním akce účtujeme částku 600 Kč za storno jednoho účastníka. Při stornování po tomto termínu účtujeme 100 % účastnického poplatku.

Zastoupení
Pokud se osoba uvedená jako účastník nemůže na konferenci dostavit, je možné bezplatně vyslat jiného zástupce.