9.10.2014
Zámecký pivovar Frýdlant

Program

Moderátor: Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.

09.50 – 10.45 Registrace účastníků, občerstvení
10.45 – 10.50 Zahájení konference

10.50 – 11.10 Ing. Vladimír Balach, MBA, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven
11.10 – 11.30 Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., oddělení genetiky a šlechtění chmele, Chmelařský institut s.r.o.
• Šlechtění nových druhů chmele a jejich pokusná aplikace v minipivovaru
11.30 – 11.50 Ing. Miroslav Kiš, vedoucí oddělení systémové podpory, Ing. Martin Hurda, vedoucí projektu, SIDAT spol. s r.o.
• Virtualizace systémů SCADA/HMI

11.50 – 13.30 Občerstvení

13.30 – 13.50 Ing. Aleš Dvořák, vedoucí varny, Budějovický Budvar, n.p.
• Proč sládka nikdy nenahradí automat?
13.50 – 14.10 Marek Vávra, jednatel TERRA FELIX s.r.o. (provozovatel Zámeckého pivovaru Frýdlant)
• Rekonstrukce Zámeckého pivovaru Frýdlant a obnova jeho výrobních technologií
14.10 – 14.30 Ing. Ján Tomko, Food Key Account Manager CZ&SK, Ondřej Štěpánek, SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
• Zákaznické Služby - možnosti úspor a optimalizací

14.30 – 15.30 Oběd, prohlídka pivovaru pro první skupinu zájemců

15.30 – 15.50 doc. Ing. Petr Sladký, CSc., Univerzita Karlova
• Využití fotometrie a spektrometrie v pivovarství
15.50 – 16.10 Ing. Tomáš Lípa, ředitel, Prozesstechnik Kropf s.r.o.
• Každý litr piva pod kontrolou v praxi
16.10 – 16.30 Tomáš Humhal, portál www.zapivem.cz
• Modernizace sortimentu produktů českých pivovarů

16.30 – Po skončení oficiální části následuje prohlídka Zámeckého pivovaru Frýdlant a raut pro všechny účastníky konference spojený s ochutnávkou pivních vzorků z některých zúčastněných pivovarů.

Pořadatel si vyhrazuje možnost změn v programu dle aktuální situace.