Zemědělci by na dotacích měli dostat 3,8 miliardy, stejně jako letos

Výroba potravin

Zemědělci by na dotacích měli dostat 3,8 miliardy, stejně jako letos

02.11.2020 08:05:00

Praha 2. listopadu (ČTK) - V národních zemědělských dotacích by měli zemědělci získat v příštím roce 3,8 miliardy Kč. Navrhuje to ministerstvo zemědělství v materiálu, který má ČTK k dispozici. V pondělí výši dotací projedná vláda. Je to sice stejná částka, jakou Sněmovna pro zemědělce odsouhlasila na rok letošní, ministerstvo jí však na jaře o 600 milionů Kč navýšilo. Nejvíce peněz, a to 902 milionů Kč, by příští rok mělo jít na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat. Na to letos mířila více než miliarda Kč."Do odvětví živočišné výroby by mělo v příštím roce zamířit 2,53 miliardy Kč, do rostlinné výroby 501,4 milionu korun, do potravinářství 578 milionů Kč a na ostatní aktivity 193,2 milionu Kč," uvádí v dokumentu ministerstvo. Nejvíce tak stát podporuje živočišnou výrobu. "Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují," uvádí resort.

Proti letošnímu roku plánuje stát snížit dotace na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, naopak by se měly zvýšit platby na podporu ozdravování polních a speciálních plodin.

Pokud by se našly peníze navíc, chce je ministerstvo dát do nákazového fondu, kam nyní plánuje dát 763 milionů Kč. Dále by peníze směřovaly do podpory zpracování zemědělských produktů, kam jde nyní půl miliardy Kč, nebo na podporu programů kvality Q CZ, do kterých chce v příštím roce ministerstvo stejně jako letos přerozdělit 400 milionů Kč.

Kromě tohoto typu národních dotací získávají zemědělci a potravináři každoročně přes 30 miliard korun na evropských přímých platbách, další peníze pak z evropského rozvojového programu. Jako kompenzace za zavřené gastronomické provozy, které odebíraly část zemědělských produktů, by mělo ministerstvo připravit dotační program, ve kterém plánuje stát přerozdělit tři miliardy korun.

 

 prog. Název programu rok 2021  
dotace k hospodář. výsledku(neinvestiční) dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje)
    tis. Kč tis. Kč
1.D. Podpora včelařství 105 000  
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy   35 000
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů   95 000
1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství   15 000
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 205 000  
3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 312 000 18 000
6. Genetické zdroje 78 500  
8. Nákazový fond 763 100  
9. Poradenství a vzdělávání 155 700 700
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 20 000  
10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 23 000  
13. Podpora zpracování zemědělských produktů   500 000
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84 000  
17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 22 000  
18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 26 900 36 100
19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 400 000  
20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 902 000  
23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 3 000  
  Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství 0*)  
    3 100 200 699 800
  C e l k e m 3 800 000  

Zdroj: MZe

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru