Čokoládovny Případová studie

Zavedení ERP řešení přineslo Marlence spolehlivá data k dohledatelnosti výroby

09.07.2015 12:15:00

V současné době je kladen velký důraz na kvalitu a bezpečnost potravin, z čehož vyplývají nároky na ERP systém. Producenti potravinářských výrobků musejí být schopni prokázat původ jednotlivých surovin a polotovarů, jejich přesné množství ve výrobku, ale také konkrétní šarži jednotlivých surovin a materiálu. S tím také souvisí zpětná dohledatelnost kterékoli šarže napříč všemi výrobky. Společnost Control spol. s r.o. se již 20 let zaměřuje na zvládnutí procesního řízení firemních činností.

Propracovaný systém řízení výroby bylo zapotřebí nasadit ve společnosti MARLENKA international ve chvíli, kdy se z rodinné manufaktury zrodil poměrně rozsáhlý výrobní podnik s řadou automatizovaných technologií. Předpokladem pro úspěšnou implementaci systému byla zkušenost s kontinuální výrobou, kterou dodavatel čerpal z předchozích projektů realizovaných v gumárenství a opět ji využil v případě instalace ERP řešení Dialog 3000S pro potřeby společnosti MARLENKA international. Společnost Control má letité zkušenosti se sledováním šarží materiálu ve strojírenských podnicích, stačilo je tedy jen využít pro potravinářský průmysl.

„Největším přínosem jsou sdílená a správná data umožňující efektivní a řádné řízení společnosti,“ upozorňuje zástupce Marlenky Raul Stuchlík. „Naše společnost si ERP systém vybírala velice pečlivě a dlouho. Nakonec jsme se při rozhodnutí přiklonili k systému, který je otevřený a připravený uspokojit individuální potřeby uživatele, což je mimo jiné i dohledatelnost surovin a použitého materiálu. Přestože jsme v té době o certifikacích mnoho nevěděli, vyžadovali jsme tuto funkci již od nasazení ERP v roce 2010 a při certifikaci se nám to výborně hodilo,“ pochvaluje si Raul Stuchlík.

V provoze společnosti MARLENKA international funguje Dialog 3000S zcela plnohodnotně jako v jiných výrobních firmách. Je využito funkcí, jako je plánování výroby, rezervace příslušných surovin na skladě apod. Sběr dat je zajištěn prostřednictvím komunikace s výrobní linkou, kdy jsou do systému on-line zaznamenávány předem stanovené parametry, například teplota uvnitř pece, délka výroby apod. Další informace o složení výrobků přicházejí z denních zásobníků surovin a ze skladů.  Díky přenosu dat do systému je tedy možné pro každý výrobek vystavit tzv. rodný list, kde jsou zaznamenány všechny nezbytné informace vztahující se k surovinám, použitému materiálu a procesu výroby.

V roce 2014 se společnost MARLENKA international rozhodla získat certifikáty kvality IFS a BRC. Certifikace probíhala také za účasti odborného konzultanta zastupujícího ERP řešení Dialog 3000S, který asistoval při obhajobě. „Na certifikaci jsme se řádně připravovali pod odborným dohledem společnosti Konfirm a pro certifikaci samotnou jsme si vybrali renomovanou auditní společnost BUREAU VERITAS.  Z certifikace jsme samozřejmě měli jisté obavy, ale nakonec se díky mimořádnému výsledku nejistota rozplynula. U obou certifikací jsme získali tu nejvyšší možnou známku,“ podotýká Raul Stuchlík. „Čeká nás ještě zavedení egalizace, certifikace pro BIO a bezlepkové výrobky. Další požadavky pak můžou přijít od klíčových zákazníků a exportního oddělení,“ upozorňuje Raul Stuchlík.

Autor: Kateřina Huráková, Control spol. s r.o.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru