Zpracování komodit

Zahájení rekonstrukce balírny pro bezlepkové potraviny

27.04.2012 09:49:17

Slavnostním zahájením začala v polovině dubna rekonstrukce nové balírny pro bezlepkové potraviny obchodní společnosti PRO-BIO, s.r.o. ve Starém Městě pod Sněžníkem. Plán vzniku nové bezlepkové balírny navazuje na rekonstrukci vlastního mlýna v roce 2009, kde se podařilo oddělit linky na zpracování obilovin s lepkem a přirozeně bezlepkové pohanky, tak aby u těchto potravin nehrozila kontaminace lepkem.

V současné době žije v České republice asi 40 - 50 000 lidí nemocných celiakií, tedy nesnášenlivostí lepku, kteří jsou odkázáni na celoživotní dodržování přísné diety s vyloučením běžných obilovin, jako je pšenice, žito, ječmen či oves. „Chceme vyjít vstříc a nabídnout kvalitní bioprodukty i této skupině našich zákazníků“, říká zakladatel společnosti Ing. Martin Hutař. Firma jednotlivé vyrobené šarže testuje vysoce citlivou imunochemickou metodou "ELISA gliadin test" a bezlepkovost svých produktů garantuje logem Gluten free.

Martin Hutař navíc upřesňuje: „K tomuto kroku rozvoje firmy jsme se rozhodli, tak aby vycházel a byl v souladu s naším celkovým posláním.“  K němu patří například pěstování a zpracování zapomenutých plodin, které se dříve na našem území běžně využívaly. Jednou z nejdůležitějších z nich je právě bezlepková pohanka.
 
Poslání firmy odpovídá i znovuvyužívání starých objektů. „Žádný z objektů naší firmy nebyl vystaven na „zelené louce“, využíváme tzv. „brownfields“.  Proto i nová balírna vznikne na místě bývalého podniku na zpracování lnu, který byl po dlouhé roky nevyužíván“, vysvětluje. Termín brownfields označuje opuštěná území s rozpadajícími se budovami a zanedbané nevyužívané průmyslové stavby. Základní myšlenka regenerace brownfields vychází z principů udržitelného rozvoje. Lze tak totiž snížit zbytečné zábory orné půdy pro investice na zelené louce (tzv. greenfields) a účinně přispět k ochraně životního prostředí.  
 
„Rekonstrukce balírny by měla být dokončena už v příštím roce a již nyní se mi rodí v hlavě nové myšlenky na další ekologické plány rozvoje s využitím například vodní elektrárny či fotovoltaiky“, prozrazuje zakladatel firmy.

www.probio.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru