Vznikl společný podnik SIDAT Digital pro rozšíření aktivit do oblasti Industry 4.0

Aktuality

Vznikl společný podnik SIDAT Digital pro rozšíření aktivit do oblasti Industry 4.0

07.02.2018 09:26:00

Česká společnost SIDAT, která řadu let úspěšně působí v oblasti průmyslové automatizace, společně se slovenskou firmou SOVA Digital, která je vyvíjí činnost v oblasti digitálních technologií určených pro průmysl, zakládá společný podnik SIDAT Digital s.r.o. Jeho cílem je na základě realizační spolupráce na nových typech projektů uplatňovat strategii Průmysl 4.0 a tím v českých a slovenských průmyslových podnicích podporovat vznik výrobních technologií, ve kterých dojde k vzájemnému propojení fyzických výrobních systémů s digitálními technologiemi.

„Touto naší iniciativou chceme našim zákazníkům, přinést úplně nové možnosti, jak s využitím digitálních technologií zvyšovat efektivitu výrobních technologií. Přichází doba, kdy fyzikální výrobní systém bude mít svoji věrnou digitální kopii, která bude zpracovávat a vyhodnocovat data z výroby a na základě, kterých bude možné reagovat na změny v reálném čase. Takovéto ´digitální dvojče´ bude schopné dle vyhodnocovaných dat předcházet nežádoucím stavům a jevům, a dokonce tyto jevy predikovat a cíleně jim předcházet. Přesouváme se tedy do světa budoucnosti, kdy softwarové digitální technologie dokážou vlastní výrobní technologii přímo a efektivně ovlivňovat,“ uvedl jednatel SIDAT Radim Novotný.

SIDAT, spol. s.r.o.:
SIDAT byl založen v roce 1990 a nyní společně s 80 zaměstnanci dosahuje obratu čtvrt miliardy Kč. Na pracovištích v Praze a Brně zabezpečuje dodávky v oblastech komplexní automatizace, výrobní informatiky, Customer Care, Průmyslu 4.0 a integračních projektů. Především díky rozsáhlým zkušenostem s projekty komplexní automatizace a výrobní informatiky, kde SIDAT v minulosti řešil problematiku digitalizace výrobních procesů, se nyní začíná věnovat zavádění výrob kompatibilních s Průmyslem 4.0 intenzivně. V roce 2017 se SIDAT stal jedním ze zakládajících partnerů Národního Centra Průmyslu 4.0 při CIIRC na ČVUT v Praze, kde v rámci iniciativy Průmyslu 4.0připravuje pilotní řešení vhodná pro transformaci tuzemských výrobních podniků na výroby s uplatněním principů Průmyslu 4.0.

SOVA DIGITAL a.s.:
SOVA Digital už 27 let přináší na trh inovativní řešení, které pomáhá slovenským výrobním podnikům udržet si konkurenceschopnost, zvyšovat produktivitu a rozvíjet se v tempu zvyšujících se nároků trhu a globálních technologických trendů. Klientům přináší komplexní řešení digitalizace a optimalizace výrobních procesů v konceptu Industry 4.0. V minulém roce získala za svoje řešení Digitálního dvojčete prestižní ocenění Inovace roku udělované odborníky a Ministerstvem průmyslu. SOVA Digital je dodavatelem PLM (Product Lifecycle Management) řešení od Siemens PLM Software pro slovenský trh.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru