Produktové novinky

Vývojové práce v prostředí Automation Studio a EPLAN Electric P8

Vývojové práce v prostředí Automation Studio a EPLAN Electric P8

03.05.2012 15:45:00

Při vývojových pracích byly mechanické, elektrické a softwarové elementy tradičně striktně odděleny a vyvíjeny samostatně. V současné době ale tyto inženýrské disciplíny navzájem prorůstají do integrovaného mechatronického přístupu. Tím se otevírá cesta pro efektivnější paralelní vývojové práce a zjednodušuje koordinace mezi strojními inženýry, elektroinženýry a softwarovými inženýry. To je důvod, proč společnost B&R integruje do svého vývojového prostředí Automation Studio expertní nástroje z různých oborů techniky. V prostředí Automation Studio najdou uživatelé všechny funkce potřebné k vývoji automatizovaného systému – k návrhu řídicích aplikací, aplikací HMI, aplikací řízení polohy a pohybu, bezpečnostních funkcí atd. Expertní nástroje jsou do prostředí Automation Studio integrovány prostřednictvím otevřeného, transparentního rozhraní a poskytují různé specializované funkce – jako např. EPLAN Electric P8 pro elektroinženýring.Interakce usnadňují paralelní vývojové práce
Kontinuální interakce mezi EPLAN Electric P8 a prostředím Automation Studio umožňují vykonávat paralelní vývojové práce. „Naši uživatelé mohou snadno převzít konfiguraci hardwaru a mapovací tabulky I/O z prostředí B&R Automation Studio. To zkracuje dobu potřebnou k vývoji zařízení a zamezuje zbytečnému opakovanému zadávání I/O a nadbytečné práci,“ vysvětluje Rainer Burgard, key account manager firmy EPLAN. Pro vývojáře nemůže být práce s těmito dvěma nástroji jednodušší. Dříve se např. konfigurace hardwaru musela ve vývojovém prostředí automatizačního systému znovu ručně zadávat, ačkoliv už byla jednou kompletně vytvořena nástrojem ECAD. Díky interakcím mezi prostředími Automation Studio a EPLAN Electric P8 mohou vývojáři konfiguraci hardwaru a mapovací tabulku I/O v prostředí Automation Studio vytvořit stisknutím jednoho tlačítka. Odpovídající procesní proměnné jsou automaticky navázány na proměnné v prostředí Automation Studio. Funkce inteligentního porovnání umožňuje udržet jasný přehled, které komponenty byly nakonfigurovány v prostředí Automation Studio a které komponenty B&R jsou součástí návrhu elektrokonstrukce. Uživatelé mohou obě části projektu synchronizovat pomocí několika kliknutí myší. B&R podporuje všechna makra z prostředí EPLAN potřebné pro přizpůsobení různých hardwarových komponent.

Synchronizace prostřednictvím round-trip inženýringu
Každodenní inženýrskou práci, při níž se používají různé softwarové nástroje, usnadňují inteligentní mechanismy pro export a import. B&R a EPLAN jdou ještě o krok dále, když k plné integraci elektroprojektování a projektování automatizačního systému používají tzv. round-trip inženýring, který zajišťuje, že obě části projektu jsou vždy plně synchronizované. Výhody jsou zřejmé: „Automatická výměna dat zabraňuje chybám, které mohou jinak vzniknout při interdisciplinární komunikaci, a tím se zvyšuje kvalita produktu. Současně to přispívá k omezení potřeby servisu v pozdějších fázích životního cyklu systému,“ vysvětluje Heinz Fürnschuss, technický ředitel B&R pověřený vývojem rozhraní pro EPLAN. „Modifikace jsou rychlejší, jednodušší a levnější a přitom všechny části dokumentace systému a softwaru jsou vždy aktuální a synchronizované.“

Nová generace mechatronických nástrojů
Oblastí strojního inženýrství, elektroinženýrství a softwarového inženýrství se ve snaze o co největší efektivitu stále těsněji propojují. Důsledkem je naléhavá potřeba změnit konvenční přístup k vývojovým nástrojům. Zatímco v minulosti se používaly jednotlivé nástroje samostatně, bez možnosti vzájemné komunikace, jen s jednoduchými funkcemi pro export a import, nástroje nové generace dokážou být ve vzájemné interakci prostřednictvím otevřených rozhraní a s využitím inteligentních synchronizačních mechanismů. Pro výrobce strojů je to klíčový krok k ovládnutí interdisciplinárního vývoje a k významným úsporám času i peněz.
V oblasti elektroprojektování a projektování automatizace ukázaly společnosti B&R a EPLAN, jak mohou dva nástroje harmonicky spolupracovat – umožnil to dobře promyšlený koncept a těsná spolupráce mezi oběma společnostmi.

Klíčové funkce:

  • konfigurace hardwaru importovaná přímo z EPLAN Electric P8,
  • automatické připojení namapovaných I/O dat,
  • konzistentní synchronizace obou částí projektu prostřednictvím round-trip inženýringu.


O autorovi:
Philipp Wallner absolvoval elektrotechnickou fakultu Technické univerzity ve Štýrském Hradci se zaměřením na automatizaci procesní výroby. Je architektem systémů odpovědným za strategický vývoj softwaru u společnosti B&R.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru