Těstárny

Výrobce těstovin Europasta prohloubil ztrátu na 55,8 mil. Kč

04.10.2013 10:38:57

Největší výrobce těstovin v Česku, společnost Europasta SE, loni prohloubil ztrátu na 55,8 milionu korun. Společnosti se podle auditora účetní uzávěrky nedaří již po několik účetních období promítat zvýšené ceny vstupů do prodejních cen, a proto opakovaně dosahuje ztráty. Tržby společnosti podle informací ve Sbírce listin loni meziročně klesly o 156 milionů na 1,1 miliardy korun."Nepodařilo se nám loni promítnout prudké navýšení cen surovin do výrobků, to je v zásadě jediný důvod poklesu tržeb. Řetězce neakceptovaly nárůst cen, tím pádem se to promítlo do výsledků," řekl ČTK předseda představenstva Pavel Hrdina. Letos podle něj dochází k obratu i díky klesajícím cenám obilí po letošní sklizni. Loni firma investovala více než 100 milionů korun do linky na výrobu špaget v Litovli. "Dotáhli jsme firmu na evropskou úroveň, jde o to získat z toho efekty," uvedl Hrdina.

Tržby za prodej vlastních mlýnských výrobků v roce 2012 meziročně klesly o 45 milionů na 241,073 milionu korun. Tržby za prodej vlastních těstovin pak klesly meziročně o 113 milionů na 859 milionů korun. "Protože je financování prováděno významnou měrou z cizích zdrojů, bude další pokračování činnosti značně závislé na tom, zda se podaří tyto zdroje i do budoucna udržet nebo bude nutné přistoupit k dalšímu významnému kapitálovému dovybavení," řekl Vladimír Brož z auditorské společnosti BDO CB.

Společnost měla u bank koncem roku úvěry v celkové výši 172 milionů korun. Bankovní úvěry jsou zajištěny pohledávkami, nemovitým majetkem a výrobním zařízením společnosti. Nemovitosti divize Bratři Zátkové a pšeničný mlýn v Březí jsou zajištěny ve prospěch Komerční banky, Žitný mlýn Boršov a pozemek v Litovli ve prospěch ČSOB, výrobní areál divize Adriana ve prospěch UniCredit Bank.

Na leasing měla pronajaté stroje, zařízení a dopravní prostředky za 98 milionů korun. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily 22,5 milionu, meziročně se snížily o sedm milionů. Závazky po lhůtě se zvýšily o 11 milionů na 61 milionů korun. Europasta SE vznikla v roce 2010 fúzí společností Adriana - výrobce těstovin, Bratři Zátkové, BZ Silo a Tero Rosice. Převzala jmění těchto firem a stala se nástupnickou společností. V červnu 2010 do podniku vstoupili zahraniční investoři - španělský výrobce těstovin Productos Alimenticios Gallo a portugalský výrobce těstovin a cereálií Cerealis Produtos Alimentares. Každý ve společnosti získal 25 procent akcií. Zbytek akcií vlastní původní akcionář a předseda představenstva Pavel Hrdina a Michal Miťka. Zákazníci znají těstoviny Europasta pod obchodními značkami Rosické těstoviny, Zátkovy těstoviny a mouka, Ideál a Adriana. Základní kapitál společnosti je 108 milionů korun, zaměstnává kolem 300 lidí.

ČTK

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru