Produktové novinky

Výkonný laserový skener R2000

Výkonný laserový skener R2000

11.05.2012 13:24:00

Všechny snímače vzdálenosti s měřením doby průletu (TOF – Time of Flight) nejsou stejné. Nový laserový skener, vyvinutý a vyráběný společností Pepperl+Fuchs, ukazuje výhody pulsní metody měření (PRT – Pulse Ranging Technology). Kromě metody PRT byly při vývoji tohoto zařízení použity i další velmi zajímavé inovace. Například měřicí optická soustava skeneru R2000 používá místo běžných čoček optická zrcadla. Měřicí modul není stacionární, ale rotuje kolem své osy. To znamená, že se skener obejde bez konvenčního mechanismu se zrcátkem pro vychylování paprsku. Výsledkem je významné zvětšení dosahu a stejný tvar světelné stopy v celém rozsahu měřicího úhlu. Zaostření paprsku je zkonstruováno tak, aby průměr světelné stopy nepřekročil několik milimetrů, a to ani při velké měřicí vzdálenosti. Tento technický parametr je důležitý pro přesnou detekci polohy bezobslužných vozíků autonomních dopravních systémů.

Laserový skenerMěření vzdálenosti ve 2D s měřicím úhlem 360°
Vzhledem k mnoha unikátním funkcím je nový rovinný (2D) laserový skener vhodný pro široké spektrum úloh v průmyslové automatizaci. Uvedení do provozu zjednodušuje viditelný červený paprsek laseru: uživatel okamžitě vidí, kam je laser zaměřen, a může jej proto jednoduše a přesně nastavit. Skener používá laser výkonové třídy 1, to znamená, že jej lze použít kdekoliv v pracovním prostředí bez nebezpečí pro zdraví obsluhy. Světelná stopa má při měřicí vzdálenosti 10 m průměr jen do 20 mm. To je důležitá vlastnost zejména pro detekci malých objektů. Problém není ani přesná detekce polohy předmětu nebo hrany profilu.

Měřicí úhel je 360°, vzorkovací perioda do 250 000 jednotlivých měření za sekundu a frekvence skenování do 50 Hz. Skener je proto vhodný i pro úlohy, kde záleží na velké rychlosti měření. Pro přenos velkého objemu změřených dat se využívá ethernetové rozhraní. K dispozici je také spínací výstup pro čistě binární informaci.

Další významnou výhodou je velký displej, integrovaný do plochy, kde je výstup světelného paprsku. To umožňuje, aby zařízení bylo uvedeno do provozu přímo, bez použití jakýchkoliv pomocných zařízení. Vše, co je třeba pro základní nastavení a konfiguraci síťové komunikace, jsou dvě tlačítka na přístroji. Navíc může být generováno a zobrazováno hlášení o stavu zařízení a informace specifické pro danou úlohu: vzdálenosti, profily měření apod.

www.mymepax.com

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru