Vložit akci


Název konané akce.


Místo kde se akce koná.


Datum začátku akce. Formát dd.mm.rrrr (např. 18.05.2013)


Datum konce akce. Formát dd.mm.rrrr (např. 18.05.2013)


www stránky s informacemi o akci.


Jméno pořadatele akce.


Podrobné informace o akci.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru