Výroba potravin

Ve Vietnamu se zvyšuje zájem o české potraviny i výrobní technologie

10.12.2012 10:33:52

Finanční krize, která zasáhla i naší republiku, ve svých důsledcích snižuje odbyt a proto omezuje výrobu i zvyšuje nezaměstnanost. Chybou mnoha našich výrobců bylo, že nepromyšleně opustili východní trhy a upnuli se často pouze na odběratele v EU, většinou ve SRN. Přitom ve Vietnamu, v teritoriu s 90 miliony obyvatel a růstem HDP přes 5,3  %, který je již 3. rok členem WTO (Světové obchodní organizace) a ČR s ním má uzavřené smlouvy o ochraně investic i k zamezení dvojího zdanění, je velký zájem o české výrobky a technologie. Vietnamci mají ČR rádi a přes dvě stě tisíc jich hovoří česky nebo slovensky, protože v minulosti u nás studovali, nebo pracovali. VSR má dostatek financí na nákupy všeho, co sama nevyrábí a potřebuje, protože je největším světovým vývozcem kávy typu Robusta, která se používá pro výrobu Nescafé, druhým největším vývozcem rýže na světě a třetím světovým vývozcem krevet. Vietnamské státní i soukromé firmy požadované výrobky a technologie ve světě nakoupí i když jim je naši exportéři na veletrzích v Hanoji nenabídnou. A to by se nyní mělo rychle změnit.

Marcel Winter - Předseda Česko-vietnamské společnostiZa 18 let proexportních aktivit pro naše firmy ve Vietnamu vím, že nejlepší marketing a nabídky se realizují na největším a nejprestižnějším veletrhu ve Vietnamu, na dubnovém mezinárodním obchodním veletrhu VIETNAM EXPO v Hanoji a na říjnovém mezinárodním průmyslovém veletrhu VIIF v Hanoji. Marketingová firma WMC, která se již 18 let specializuje výhradně na Vietnam, byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu VSR prostřednictvím generálního organizátora mezinárodního obchodního veletrhu VIETNAM EXPO 2013 v Hanoji, zastupováním tohoto největšího vietnamského veletrhu  u nás a ve Slovenské republice. WMC již tradičně připraví pro zájemce od nás i ze Slovenska moderní pavilón a na veletrh organizuje podnikatelskou misi. Veletrh se koná od 10. do 13.dubna 2013 a podnikatelské mise WMC se bude konat od 7. do 16.dubna příštího roku. Pro velký zájem vystavovatelů z celého světa je nutné se co nejdříve přihlásit a mít tak svoji prezentaci již dnes zajištěnou.

Vietnamští zákazníci mají zájem nikoliv o levné čínské výrobky, ale o "výrobky v japonské kvalitě za české ceny“. Zájem je  o české pivo, víno, destiláty, sušené a kondenzované mléko, cukrovinky, hračky, skladovou manipulační techniku, technologie na zpracování potravin a mořských produktů, chladírenskou a mrazící techniku a celou řadu dalších produktů.

Výhodou pro vzájemné obchody je, že některé naše banky (ČSOB a KB) jsou již přímo napojené na státní Vietcombank a HSBC má dokonce svoji destinaci přímo v Hanoji. Vinou ekonomické krize ztracená odbytiště na Západě musíme rychle nahradit novým odbytem, kooperací, či investicemi ve Vietnamu. Naši podnikatelé a manažeři nesmí jen pohodlně čekat, až případný odchod Řecka z EU naruší dosavadní ekonomický stav v Evropě a následně němečtí odběratelé českých výrobků přestanou naše výrobky, jako subdodávky, nakupovat.

Naše firmy musí najít nový odbyt ve Vietnamu, neboť stále bude platit: „Nové trhy = nový odbyt = více práce doma = nižší nezaměstnanost!“. Všem zájemcům o perspektivní vietnamský trh rád pomohu, předám jim své zkušenosti z 44 návštěv Vietnamu a zdarma nabízím informace o možnostech ve Vietnamu na www.wmc-winter.cz nebo www.cvs-praha.cz.

Marcel Winter
Majitel marketingové firmy WMC
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru