Pivovarství

V Rakovníku dokončují projekt komplexně automatizovaného pivovaru

12.07.2013 11:27:23

V rámci projektu realizace komplexně automatizovaného pivovaru ve spolupráci s dodavatelem strojně-technologické části dodala společnost SIDAT Tradičnímu pivovaru v Rakovníku řídicí systém a technologickou elektroinstalaci pro nový příjem sladu. Součástí dodávky bylo mj. i osazení technologie prvky polní instrumentace a jejich začlenění do řídicího systému. Jednalo se zejména o radarové snímače spojité hladiny v silech, limitní snímače hladiny v silech, snímače otáčení a vychýlení pasů, atd. Součástí realizace byla rovněž částečná integrace stávajícího sladového hospodářství varny.www.sidat.cz

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru