V Polsku roste zájem o robotizaci i v potravinářství

Aktuality

V Polsku roste zájem o robotizaci i v potravinářství

04.12.2019 12:25:00

Dnešní moderní technologie se čím dál více implementují i do výrobního sektoru. Lidskou činnost nahrazují inteligentní roboti, kteří danou aktivitu provedou rychleji a přesněji. Tento rostoucí trend lze sledovat i v některých výrobních odvětvích na polském trhu. Podle Mezinárodní federace robotiky byl, co se týče Polska, v loňském roce nainstalován rekordní počet automatizovaných systémů do výrobních továren, a to kolem 2600 robotů za rok, což představuje přibližně 40% nárůst oproti předchozímu roku.

Do robotizace investují především společnosti, které již část lidské práce nahradily automatizovanými systémy a jsou přesvědčeny o jejich produktivitě. Podle prezidenta polského producenta průmyslových robotů pana Jędrzeje Kowalczyka se velmi zrychlil prodej těchto systémů, dříve firmy implementovaly nová zařízení cca po dvou letech, nyní již po 6 – 9 měsících.

Největší nárůst robotizace lze sledovat především v automobilovém odvětví (v průměru 189 robotů na 10 000 pracovníků), zájem i nadále sílí. Plán na rozšíření robotické výroby má např. automobilka Volkswagen nebo závod vozů Opel. Dalšími odvětvími, ve kterých je robotizace žádaná, jsou výroba elektroniky, kovoprůmysl či potravinářský průmysl.

Polsko má však stále své rezervy a jeho postavení v rámci žebříčku evropských zemí co do počtu robotů na počet pracovníků není příliš vysoko. Hustota robotické výroby v Evropě je dle Mezinárodní federace robotiky nejvíce zastoupena v Německu (338 robotů na 10 000 pracujících), Švédsku (247 robotů) a Dánsku (240 robotů). Pro srovnání polský průměr se pohybuje okolo 29 robotů na 10 000 pracujících.

Ne vždy však musí robotizace přinést žádoucí produktivitu. Např. spol. Adidas se po čtyřech letech rozhodla zavřít své dva plně automatizované závody na výrobu tenisek. Ukázalo se, že možnosti využití robotů byly příliš omezené.

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Varšava, Ivo Šipl.
Zdroj: https://cyfrowa.rp.pl/

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru