V ABB panuje spojenost, růst táhne i Čína  Německo

Aktuality

V ABB panuje spojenost, růst táhne i Čína Německo

28.10.2013 09:17:00

Společnost ABB ve třetím čtvrtletí 2013 díky lepším výsledkům všech divizí vykázala vyšší tržby, zisk i hotovostní toky. Zakázky v oborech spojených s počátkem cyklu, které závisejí hlavně na investicích zákazníků do vyšší produktivity a efektivnosti, ve srovnání s týmž obdobím roku 2012 vzrostly. Pomalé zadávání zakázek na velké projekty, především v důsledku pokračující ekonomické nejistoty, a změna strategického zaměření divize Systémy pro energetiku způsobily nižší příjem velkých zakázek.

„Bylo to dobré čtvrtletí, v němž jsme dosáhli kvalitních výsledků a vykázali růst tržeb, zisku, hotovosti i čistého zisku, a to navzdory nadále smíšeným podmínkám na trhu,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group. „Na řadě důležitých trhů, včetně Číny a Německa, jsme dosáhli uspokojivého nárůstu zakázek a naše běžné zakázky se vrátily k meziročnímu růstu. Nadále rozšiřujeme účast ve výběrových řízeních na projekty v oborech jako je přenos elektrické energie, těžba a zpracování ropy a plynu, ovšem přidělování velkých zakázek probíhá stále pomalu.“

„Zároveň můžeme náš výkon ještě zvýšit a všem našim zainteresovaným subjektům přinést vyšší hodnotu,“ uvedl generální ředitel. „Máme například významnou příležitost dosáhnout ziskového růstu zvýšenou penetrací trhu – kdy budeme zákazníkům ve stávajících segmentech dodávat více – a urychlením vývoje inovativních výrobků a souborných řešení, včetně jejich uvádění na trh. Budeme také pokračovat v expanzi na zajímavé trhy, a to jak prostřednictvím organického růstu, tak dalším zaplňováním mezer v portfoliu pomocí vhodných akvizic. Druhou oblastí, na niž se zaměříme, bude zlepšení spolupráce mezi našimi obory činnosti, abychom zákazníkům přinášeli vyšší hodnotu prodejem a dodávkou kombinovaného automatizačního a energetického portfolia ABB. Zkvalitnění provozní spolupráce nám umožní zvýšit produktivitu na novou úroveň.“

„Důsledné dosahování výsledků bude naší třetí oblastí, na niž se soustředíme. Ještě více se budeme snažit o udržitelné snižování nákladů a zvýšení hotovostního toku i kapitálové efektivnosti. Navíc posilujeme zaměření na úspěšnou integraci našich akvizic za účelem maximalizace výnosu z investic. Počátkem týdne jsme oznámili, že Greg Scheu bude celosvětově řídit integraci našich akvizic jako člen nejvyššího vedení. Je to vyjádřením naší snahy o zhodnocování akvizic.“

„Při pohledu do budoucnosti jsou faktory dlouhodobého růstu naprosto v pořádku, ovšem několik budoucích ukazatelů je smíšených, a stále stojíme před určitou nejistotou na trhu v krátkém období,“ uvedl Spieshoffer. „Ovšem i v nestálém prostředí nám naše tržní postavení, přední technologie a široké portfolio činností umožní využít příležitostí k ziskovému růstu. Proto budeme velmi cíleně pokračovat ve zvyšování příjmové stránky a zároveň budeme snižovat náklady, zlepšovat spolupráci mezi obory a zvyšovat kapitálovou efektivnost.“

www.abb.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru