Trendy v potravinářství? Automatizace balení i paletizace

Dodavatelé technologií

Trendy v potravinářství? Automatizace balení i paletizace

14.12.2015 18:22:00

Rychlé tempo výroby a nízká cena. Nároky na potravinářskou výrobu jsou stále vyšší a přinášejí s sebou nové trendy balení a paletizace potravin. Vše od balení proteinových tyčinek až po etiketování potravin teď zvládají roboty.

Jak snížit ceny potravin? Řešením je automatizace balení
Potravinářské společnosti jsou stále více tlačeny ke snižování cen výrobků. Jak toho ale docílit při zachování kvality potravin? Odpovědí je právě automatizace balení a paletizace. Levnější a rychlejší balení výrobků může snížit náklady na výrobu a tím i ceny výsledných produktů bez jakéhokoli zhoršení jejich kvality.

Automatizace má vysokou návratnost investic
Automatizace výroby je tedy velice výhodná a navíc stále dostupnější. Už dávno neplatí, že si průmyslové roboty mohou dovolit pouze velcí výrobci. Automatizovaná potravinářská produkce se dnes vyplatí i menším a středním podnikům. Investice do průmyslových robotů se vyznačují vynikající návratností a díky skvělé životnosti jsou roboty finančně velice zajímavé i z dlouhodobého hlediska.

Vyšší rychlost a lepší hygiena provozu
Roboty jsou schopny pracovat nepřetržitě, rychle a velice přesně. Například koordinované roboty FANUC dokážou zabalit až 3 600 sýrů za hodinu. Zvládají vše, od balení potravin do fólie až po balení v ochranné nebo modifikované atmosféře. Při odstranění lidského faktoru z manipulace s potravinami se proto výrazně zlepšila hygiena provozu.

Roboty se přizpůsobí prostředí
Potravinářské roboty mají nejen díky skvělým hygienickým parametrům certifikace pro práci s čerstvými a nezpracovanými plodinami. Dokážou si poradit také s účinky solí, kyselin nebo zásad bez opotřebení a bez hrozby kontaminace potravin. Člověk se tak může vyhnout některým nepříjemným nebo zdraví škodlivým činnostem a spolehnout se plně na automatizaci.

Automatická paletizace: roboty zvládají i komplexní úlohy
Ruku v ruce s automatickým balením potravin přichází také automatická paletizace. Paletizační robot má přizpůsobitelný paletizační systém, který mu umožňuje rychlé změny konfigurace u komplexních úloh, jako je několikanásobné zdvihání nebo manipulace s předměty různých velikostí. Některé typy robotů dokážou splnit jakékoli úkoly nehledě na užitečné zatížení nebo pracovní prostor.

Detektory umožňují rozpoznat i třídit předměty
Paletizační robot umí rozpoznat druhy a velikosti dílů, dovede je třídit a detekuje také výšku v paletizačním provozu. To vše mu umožňují systémy inteligentního vidění nebo snímače 3D Area Sensor, které patří mezi 7 typů průmyslových robotů. Senzory jsou nezbytnou součástí každého robotického systému a předvídají všechny změny v prostředí, které by mohly ovlivnit jeho úlohu. Starají se tedy o to, aby vše proběhlo, jak má.

Automatizace v potravinářství a standardizace výroby
Automatizace v potravinářství nemá význam pouze pro balení a paletizaci. Mezi nejnovější potravinářské trendy patří také standardizace výroby. Automatizace umožňuje lépe kontrolovat použité suroviny a tím standardizovat kvalitu potravin. Nehrozí proto snížení kvality produktu kvůli použití nevhodných surovin.

Autor: Daniel Havlíček, FANUC Czech

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru