Produktové novinky

Systém pro řízení spojitých technologických procesů od B&R

21.09.2013 09:31:00

Full redundancy

Systém pro řízení spojitých technologických procesů APROL od společnosti B&R nabízí počínaje nejnovější verzí Release 4.0 maximální stupeň ochrany před poruchou v systému. Umožňuje totiž použit redundanci na čtyřech různých úrovních – provozních komunikačních sběrnic, řídicích jednotek, provozních serverů a operátorských stanic. Při poruše aktivního zařízení pak přebírá všechny jeho funkce identické zařízení běžící paralelně. Výsledkem je vyloučení výpadků výrobního zařízení následkem poruchy řídicího systému, a tím zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti výroby a zajištění stálé kvality výrobků.

Redundance se standardním hardwarem
Společnost B&R již delší dobu nabízí možnost vytvořit s použitím standardních komponent řídicího systému X20 redundantně uspořádanou řídicí jednotku. Tím odpadá potřeba drahého specializovaného hardwaru. Obdobně lze s použitím standardních řídicích počítačů řady B&R Automation PC vytvářet redundantně uspořádané serverové systémy. Protože provozní servery nejen uchovávají archivy s historickými údaji, ale plní také kritické úlohy typu např. databází pracujících v reálném čase, správy výstražných hlášení a sledování časových průběhů veličin, mohou mít jejich výpadky ty nejzávažnější důsledky.

Přepnutí během několika milisekund
Primární a sekundární řídicí jednotky nebo servery v redundantním uspořádání si navzájem neustále vyměňují údaje prostřednictvím zálohovaného spojení. Dojde-li k poruše primární jednotky, zajistí výkonná komunikační sběrnice s vlastnostmi reálného času Ethernet POWERLINK rychlé a zcela beznárazové přepnutí na sekundární jednotku během několika málo milisekund. Operátorské stanice, zpravidla uspořádané jako redundantní, lze v systému APROL také vytvářet ze standardních komponent a použití sběrnice POWERLINK umožňuje B&R nabízet různé varianty sběrnicových systémů s redundancí. Současně lze se systémem APROL použít redundantní sběrnicové systémy od třetích stran. Zda se použije nebo nepoužije redundantní uspořádání je jednou z voleb při konfigurování systému.

http://www.br-automation.com/cs

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru