Studenti soutěžili ve vyrobě drtiče na sušené byliny

Aktuality

Studenti soutěžili ve vyrobě drtiče na sušené byliny

06.12.2018 13:01:40

Vítězem letošního ročníku soutěže Siemens Sinumerik Cup, ve kterém se pravidelně utkávají týmy partnerských středních škol a učilišť v CNC programování, se stal tým Odborného učiliště v Domažlicích. Soutěž proběhla 25. – 26. října v mohelnické Střední škole technické a zemědělské.

Nároky na soutěžící soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup se stále zvyšují.Letos měli soutěžící za úkol vyrobit drtič na sušené byliny. Soutěžní týmy musely zvolit nejen vhodné nástrojové vybavení a řezné podmínky, ale i způsob upínání polotovarů v jednotlivých výrobních operacích.

„Zadání řešené v roce 2018 je nutno považovat za jednoznačně nejsložitější, které se v této soutěži zatím objevilo. Všichni zúčastnění studenti odvedli velmi dobrou práci, a proto na závěr mohli odborné hodnotící komisi hrdě prezentovat své nabyté zkušenosti a téměř všichni předložili i vlastní funkční výrobek,“komentuje výsledky autor zadaní a člen hodnotící komise Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Do projektu partnerských škol je v současné době zapojeno pět středních škol – Střední odborné učiliště v Domažlicích, Střední průmyslová škola v Jičíně, Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici, pražská Střední průmyslová škola Betlémská a nově Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci.

Program partnerských škol je jednou z řady aktivit společnosti Siemens v oblasti podpory technického vzdělávání. „Chceme pomoci školám připravit studenty na praxi, podporujeme je v získávání odborných dovedností v CNC programování a obsluze strojů. Novinkou jsou regionální akce s názvem „SinuTraindays“, na které budou mít školy a jejich studenti příležitost vést dialog nejen s odborníky Siemens, ale i s představiteli Západočeské univerzity v Plzni, výrobci obráběcích strojů a také s jejich koncovými uživateli – budoucími zaměstnavateli studentů,“uvádíIng. Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku pro řídicí systémy a pohony. „Výukový software SinuTrain je nepostradatelným pomocníkem nejen pro školy, ale i pro profesionály v oblasti CNC technologií.“ doplňuje.

Přínos soutěže Siemens Sinumerik Cup oceňují i její účastníci: „Naše škola se již tradičně účastní této nadregionální soutěže, a to nejen z důvodu soutěživosti, ale je to pro nás určitý proces srovnání kvality žáků a jejich dosažených odborných dovedností se školami z jiných regionů,“ hodnotí spolupráci se Siemens ředitel mohelnické Střední školy technické a zemědělské Mgr. Jiří Ženožička.

Vítězové soutěže Siemens Sinumeric Cup 2018:
•    1. místo: SOU Domažlice
•    2. místo: SŠTZ Mohelnice
•    3. místo: SPŠS Betlémská
•    4. místo: SOU Domažlice

www.siemens.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru