Pivovarství

Strakonickému pivovaru se daří a mohutně investuje do technologií

Strakonickému pivovaru se daří a mohutně investuje do technologií

28.10.2014 11:00:00

Měšťanský pivovar Strakonice, největší pivovar v Pošumaví má za sebou klíčové roky svého fungování. Za poslední rok a půl investuje historicky největší částky do plánovaných oprav a nutné výměny technologií. K tomu měl pivovar v loňském roce obrat více než 105 milionů korun a na účtech bylo na konci roku 2013 více než 18 milionů, což je o 700 tisíc více než v roce 2012. Po odečtení nepeněžních operací (tzv. odpisů) dosáhl pivovar zisku 7,1 milionů korun, což je lepší výsledek než v roce 2012. Vzhledem k vývoji výstavu piva v prvních pěti měsících roku 2014, očekává vedení pivovaru další zlepšení výsledku hospodaření.

„Náš pivovar je finančně zabezpečený. Rozhodně nehrozí to, že by město Strakonice chystalo jeho prodej. I když se takové poplašné informace po posledním jednání zastupitelstva města znovu objevily. Opakuje se tak stejný scénář jako před minulými komunálními volbami. Byli bychom velice hloupí, kdybychom se zbavovali našeho prosperujícího rodinného stříbra,“ uvádí Pavel Vondrys, starosta Strakonic.

V březnu 2009 zodpovědně naplánovalo tehdejší představenstvo a dozorčí rada pivovaru nutné výměny zastaralých pivovarských technologií a s tím spojené investice a opravy majetku. Ty byly naplánované až do roku 2018. „Z naplánovaného sedmdesáti milionového objemu jsme investovali již více než 44 milionů korun. K plánovaným investicím bylo nutné zrealizovat další opravy o objemu 16 milionů korun. To vše za plného provozu pivovaru a z vlastních peněz uspořených za předchozí roky. Bez jediné koruny z úvěru. Navíc se daří opravy urychlit nad rámec běžné doby,“ popisuje Jaroslav Tůma, ředitel DUDÁK – Měšťanského pivovaru Strakonice.

Generální oprava v pivovaru skončí o rok dříve, než bylo v plánu. Největší položku - okolo 6 miliónů spolkla rekonstrukce výrobny ledové vody pro chlazení a jejího rozvodu po areálu pivovaru. Bylo nutné nahradit zastaralou kanalizační přípojku na Podskalí (1,1 milionu Kč). Pivovar má také od loňského roku svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Veškerou elektrickou energii, kterou vyprodukuje, v pivovaru spotřebují. Investice do ní se vrátí zhruba za šest let.

„Snad nejdůležitější investiční akcí byla výměna linky na stáčení sudů KEG. Ta zajišťuje snížení nákladů na plnění sudů a výrazné zlepšení chuťových vlastností piva. Výměna končí v těchto dnech, vyšla na osm milionů korun,“ dodává ředitel Jaroslav Tůma.

Více než dva miliony korun stála oprava dna dvou důležitých nádob při výrobě piva přímo na varně - rmutovacího kotle a vystírací kádě. Vlastní úpravna vody pivovaru je navíc nově vybavena o další technologii zajišťující lepší kvalitu základní suroviny nutnou při výrobě piva – vody.

„Abychom mohli expandovat také směrem na Moravu, investovali jsme do našeho expedičního zachlazeného skladu v Holasicích“ uvádí Marek Pohanka, obchodní ředitel pivovaru. K rozvoji prodeje byly potřeba další investice, které vysvětluje obchodní ředitel Marek Pohanka: „Na další podporu prodeje jsme nakoupili nové prodejní stany a výčepní zařízení. Vedle toho i nové propagační předměty, které v dudáckých restauracích výborně slouží k dalšímu budování dobré a kvalitní značky našeho piva Dudák.“

Co se hospodaření pivovaru týká, byl jeho zisk po odečtení nepeněžních operací 7,1 milionů korun.
Výstav činil v roce 2013 více než 62 tisíc hektolitrů piva, což jsou podobné hodnoty jako v předchozích třech letech. „Loňský výstav také ovlivnily povodně na Vltavě a Otavě, kde logicky klesla výtoč piva a také sychravý a studený červen,“ uvádí ředitel pivovaru Jaroslav Tůma.

V letošním roce jsou zatím údaje o výstavu ještě optimističtější než v předchozích letech. V meziročním srovnání let 2013 a 2014 za období leden až květen se ve strakonickém pivovaru letos uvařilo o šest procent více piva, než tomu bylo loni. Trendem posledních let ve spotřebě piva je, že odliv lidí z hospod a restaurací, často si kupují pivo lahvové pro domácí spotřebu. Což dokazuje nárůst spotřeby lahvového piva, která neustále roste. V roce 2013 představovala jeho spotřeba 60 % celkové spotřeby. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem se ve Strakonicích prodává více sudového piva. „ Naším cílem je především prodej sudového piva, který dlouhodobě plníme. V celkovém objemu prodáváme více než 58 procent piva sudového. V celorepublikovém měřítku přitom podíl prodaného sudového piva představuje 40 procent,“ vysvětluje Jaroslav Tůma.

Účetnictví pivovaru za rok 2013 prověřila renomovaná pražská auditorská společnost Consultas-Audit, s.r.o.. „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů, výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy,“ píše se v auditu. „Zachovat něco z odkazu našich předků ve formě klasické výroby nepasterovaného piva za použití poctivých surovin (sladu a chmele), je v moderní době plné potravin obsahujících různé stabilizátory a náhražky hlavním cílem našeho pivovaru. Tímto směrem proto vedeme všechny plánované investice a opravy a technologické postupy, “ uzavírá Dagmar Vlková, sládek DUDÁK – Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s.

http://www.pivovar-strakonice.cz/

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru