Spotřeba balených nápojů ve světě roste, profitují z toho němečtí dodavatelé technologií

Nápojový průmysl

Spotřeba balených nápojů ve světě roste, profitují z toho němečtí dodavatelé technologií

25.11.2014 17:26:00

Celosvětová spotřeba balených nápojů činila v roce 2013 přibližně 894 mld. litrů, což je asi o 26 mld. litrů víc než v předcházejícím roce. Téměř jedna třetina z tohoto množství byla zkonzumována v Severní, Střední a Jižní Americe, zhruba čtvrtina v Evropě. Odborníci předpovídají celosvětový roční růst spotřeby nápojů v průměru o 3,8 procenta – to znamená, že v roce 2018 bude tato spotřeba činit téměř 1.100 mld. litrů. Zvlášť silný nárůst zhruba 7,5 resp. 9 procent za rok se očekává v oblastech Asie/Pacifiku včetně Číny a Japonska a také na Blízkém Východě/v Africe. Pouze o 0,5 procenta stoupne spotřeba v nejlépe zásobovaných průmyslových zemích západní Evropy, zatímco východní Evropa zvýší do roku 2018 spotřebu každoročně o 1,5 procenta. Nealkoholické a alkoholické nápoje se o celosvětový trh dělí beze změny přibližně v poměru 70 ku 30 procent (údaje Euromonitoru ze srpna 2014).

Spotřeba nápojů na německém trhu se v roce 2013 zvýšila jen o půl litru na 768,4 l na hlavu (včetně spotřeby kávy, čaje a mléka). Z údaje o roční spotřebě piva – 106,6 l – vyplývá, že každý Němec vypil přibližně o jednu „holbu“ piva méně než v předcházejícím roce. Také konzumace alkoholu celkově klesla přibližně o půl litru na 137,2 l na osobu. Každý Němec vypil 303,6 litrů nealkoholických nápojů. To je téměř o litr víc než v roce 2012 (údaje svazů výrobců nápojů).

Jako výrobce a vývozce zaujímá Německo u nápojové techniky a balicích strojů první místo ve světě. Přibližně u 100 firem činí podíl exportu 85 procent a víc. Zvlášť u balicích strojů pro nápojový průmysl je nadále největším odběratelem Čína; následují USA a s výrazně nižšími hodnotami potom Rusko, Francie a Velká Británie. Dnes činí objem světového trhu u balicích strojů zhruba 29 mld. eur. Znalci oboru počítají s tím, že tento trh dlouhodobě poroste o 5 až 7 procent ročně. Také německé vyhlídky v tomto odvětví jsou dobré. Oborový svaz výrobců potravinářských a balicích strojů ve VDMA očekává v tomto roce zvýšení obratu přibližně o 3 procenta a v roce 2015 zhruba o 5 procent. Hodnota výroby u potravinářských a balicích strojů se v roce 2013 zvýšila o 7 procent na 12,4 mld. eur (2012: 11,6 ml.). V této rekordní hodnotě jsou zahrnuty výrobní a balicí stroje pro nápojový průmysl s hodnotou výroby téměř 2,3 mld. eur (2012: 2,2 mld.). Celkově činí nápojová technika více než 5 mld. eur objemu výroby, neboť komponenty a především vyfukovací stroje na výrobu PET obalů jsou statisticky evidovány na jiném místě.

http://www.brau-beviale.de

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru