Mlékárny

Španělská ILAS vybuduje mlékárnu v Maroku, tamním spotřebitům totiž chybí

10.08.2014 13:28:16

Meziroční nárůsty dovozu sušeného mléka do Maroka se od roku 2011 počítají v desítkách procent. Předpokládá se, že v letošním roce doveze Maroko tuto komoditu v hodnotě přibližně 140 mil. EUR. Důvodem je na jedné straně rostoucí spotřeba této komodity v zemi, na druhé straně snižování výroby mléka v Maroku.Spotřeba roste, protože roste počet obyvatel a současně roste i jeho životní úroveň. Maročtí zemědělci však naproti tomu postupně opouštějí chov mléčných krav, protože státem regulovaná cena mléka nekoresponduje s rostoucími náklady chovu (růst cen krmiv, pohonných hmot, energií). Zemědělci proto přecházejí k chovu dobytka na maso, kde je pro ně cena příznivější.

bdobná situace je i v sousedním Alžírsku. Situaci využívají evropští výrobci. Španělská společnost ILAS (Industrias Lacteas Asturainas) zveřejnila rozhodnutí o vybudování mlékárny v Maroku, která bude zaměřena na produkci sušeného mléka a taveného sýra. Odbytištěm této mlékárny budou kromě Maroka i další země Magrebu a západní subsaharské Afriky.

Čeští exportéři v minulosti sušené mléko a další mléčné výrobky (máslo) do Maroka i Alžírska vyváželi. Poslední vývoz sušeného mléka z ČR do Maroka byl zaznamenán v roce 2008, do Alžírska tyto vývozy pokračují. Nyní by mohly české mlékárny na minulost navázat a znovu se na marockém trhu usadit. Vhodnou příležitostí k nalezení partnerů by mohla být účast na zemědělském a potravinářském veletrhu SIAM v Meknesu, jehož další ročník se bude konat v dubnu 2015. Jedná se o největší marocký veletrh s téměř 1 milionem návštěvníků. Pro bližší informace kontaktujte Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Casablance.

Zpracovala zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Casablance.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru