Dodavatelé technologií

Soutěž Lean 2015 Project ocení nejlepší řešení v oblasti efektivity výroby

17.11.2014 16:42:19

Mezinárodní poradenská společnost ROI Management Consulting vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR soutěž „Lean 2015 Project“. Cílem soutěže je ocenit projekty ve společnostech působících na území ČR, které účinně řeší problematiku zvyšování efektivity a zeštíhlování výroby. Oceněna budou řešení, která prokazatelně vedou k odstranění zdrojů plýtvání a přinášejí jednoznačné finanční efekty, zejména v podobě nákladových či časových úspor. „Bohužel se zvyšování efektivity v řadě českých firem věnuje jen malá pozornost a celkově je v tomto směru naše ekonomika pozadu i za státy s mnohem menší průmyslovou tradicí. Přitom ze zkušenosti víme, že odstranění zdrojů plýtvání může firmě přinést v průměru 30% úspory nákladů,“ uvedl předseda představenstva ROI Robert Beňačka.

Soutěž byla oficiálně zahájena 13. listopadu na konferenci Lean Prague Autumn a vítězové budou vyhlášeni na jaře příštího roku. Záštitu nad projektem převzalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož zástupce bude členem hodnoticí komise. „Lean principy považujeme za jeden z nástrojů ke zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky, proto se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo tuto soutěž podpořit,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Soutěž je určena pro všechny firmy působící (podnikající) na území České republiky, primárně v oblasti průmyslové výroby. Segment podnikání ale není nijak omezen, může se jednat i o podniky ze sektoru služeb apod. Podmínkou je, aby se prezentované řešení (realizace projektu) týkalo přijatých opatření v rámci ČR. Tedy například výrobních či jiných divizí, které jsou lokalizovány v ČR.

Štíhlé projekty bude porota hodnotit ve třech etapách. V první fázi je od účastníků soutěže požadována základní prezentace projektu. Na jejím základě obdrží soutěžící k vyplnění strukturovaný dotazník s klíčovými hodnoticími kritérii (jako například průběžná doba výroby respektive její zkrácení, optimalizace velikosti výrobní dávky, zkrácení doby údržby apod.). A v konečné fázi bude následovat osobní návštěva zástupců hodnoticí komise. Veškeré informace pro soutěžící jsou přitom přehledně shrnuty na internetových stránkách www.roibestleanproject.cz.

„Na první pohled to může vypadat složitě, ale ve skutečnosti jde o často velmi jednoduchá opatření k odstranění zbytečností a nelogičností. Doma si přece nedáváte boty do koupelny a nekupujete 100 vajec do zásoby. Ale některé firmy to ve výrobě právě takhle dělají,“ popisuje Robert Beňačka s tím, že výsledky soutěže budou vyhlášeny na jaře 2015. Pro ty nejlepší soutěžící jsou připraveny atraktivní ceny v podobě bezplatných lean kursů v prostředí Lean Fabriky, ale také například elektronika firmy Apple.

ROI Management Consulting byla založena ve Švýcarsku v roce 1980 a zaměřuje se především na problematiku štíhlévýroby, ale také lokalizace zahraničních investic. Aktuálně má pobočky v Mnichově, Curychu, Pekingu, Vídni a v ČR. Úkolem české pobočky je přitom rozšířit působnost ROI i na Slovensko a do Polska. Za dobu své existence realizovala ROI více než 500 projektů pro zvýšení efektivnosti v automobilovém průmyslu, v letectví, farmacii, strojírenství, high-tech či veřejném sektoru. Ke klientům ROI patří například BMW, Rolls-Royce, General Motors, Airbus, Eurocopter, Bayer, Novartis, Canon, Toshiba, ale také Rakouská národní banka.

K realizovaným aktivitám ROI v Česku patří například projekty pro České dráhy, výrobce ložisek ZKL nebo producenta kabelových propojek MD Elektronik. Řada uskutečněných aktivit se přitom nesoustřeďuje jen na Česko, ale vzhledem k mezinárodnímu působení klientů má přesah i do zahraniční. Česká pobočka ROI tak již pomáhala s efektivitou i v Číně, Malajsii, Německu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku či na Slovensku.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru