Alkoholické nápoje Produktové novinky

Softwar Cognex Directory Server pro použití s řadou systémů počítačového vidění In-Sight

12.12.2013 13:28:00

Společnost Cognex Corporation oznámila vydání softwaru Cognex Directory Server (CDS) verze 1.0 pro použití se špičkovou řadou systémů počítačového vidění In-Sight. Cognex Directory Server centralizuje řízení autorizace a autentizace pro všechny uživatele a v celé síti jako součást celkové architektury zabezpečení podnikových informací. Díky doplnění softwaru CDS nabízí společnost Cognex tu nejúplnější dostupnou softwarovou sadu pro správu zabezpečení systémů počítačového vidění.

Společnost Cognex Corporation navrhuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh systémy počítačového vidění a průmyslové systémy snímání ID kódů neboli zařízení, která dokážou „vidět“. Společnost Cognex je světovým lídrem v oblasti počítačového vidění a průmyslového snímání ID kódů. Její systémy počítačového vidění a snímání ID kódů se využívají po celém světě, a to v celé řadě inspekčních, identifikačních a naváděcích aplikací v rámci výrobního a distribučního procesu. Klíčovými trhy jsou automobilový průmysl, výroba potravin a nápojů, farmaceutický průmysl, logistika a výrobci OEM. Společnost Cognex má sídlo ve státě Massachusetts (USA) a regionální zastoupení a distributory po celé Severní Americe, Evropě, Asii či v Latinské Americe. Také ve východní Evropě rozšiřuje společnost Cognex svou lokální přítomnost a nyní nabízí technickou podporu a školení v učebnách svých zastoupení v polské Vratislavi (Wrocłav) a maďarské Budapešti. Další podrobnosti naleznete na webové stránce společnosti Cognex na adrese www.cognex.com.

Další případové studie společnosti Cognex a informace o produktových novinkách v českém jazyce si můžete přečíst na portálu http://www.industrymedia.eu/cz/.

Kontakt na prodejce:
Pavel Sejček, Sales Engineer Czech Republic, info.cz@cognex.com
Jan Kučera, Sales Engineer Slovakia, info.sk@cognex.com


„Síťové zabezpečení je kritickým tématem na trhu automatizace závodů, což souvisí s tím, že více závodů využívá flexibilitu a otevřenost ethernetového protokolu pro svou hlavní výrobní páteřní síť. Řídicí systémy na bázi Ethernetu umožňují hladkou integraci do systémů plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning – ERP) a systémů pro operativní řízení výroby (Manufacturing Execution System – MES). S tím přichází potřeba posílit zabezpečovací opatření pro ochranu kriticky významných dat a provozních parametrů,“ uvedl Herb Lade, viceprezident a manažer obchodní jednotky.
CDS

Cognex Directory Server využívá průmyslově standardní IT infrastrukturu a protokoly, jako je LDAP, SSL a HTTPS, pro moderní síťové zabezpečení. Když se uživatel pokouší přihlásit ke kameře In-Sight, do systému CDS jsou předány přihlašovací údaje k autentizaci a do kamery jsou zpětně zaslána oprávnění specifická pro daného uživatele. CDS může přizpůsobit přístupová práva pro každého uživatele, což pomáhá zajistit integritu nastavení systému počítačového vidění a kvalitu i bezpečnost výroby. V rámci přístupu lze individualizovat provozní parametry, nastavení kamery In-Sight, údržbové funkce In-Sight Explorer a mnoho dalších prvků. Systém CDS doplňuje stávající produkty, jako je Cognex Audit Message Server, který protokoluje změny systémových parametrů a uživatelských přihlášení, a nástroj TestRun™, jenž validuje změny parametrů aplikace.

Podnikoví zákazníci mohou využívat software Cognex Directory Server k lepší ochraně citlivých informací a k plnění průmyslových předpisů, jako je shoda s normou 21 CFR Part 11 pro validaci zařízení. Mnoho zákazníků může také využívat systém CDS pro správu velkého počtu systémů počítačového vidění In-Sight napříč závodem, což snižuje náklady na nastavení a údržbu.

Pro více informací o vyspělých schopnostech softwaru Cognex Directory Server navštivte webovou stránku www.cognex.com/cds.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru