SKF Solution Factory v Katovicích rozšiřuje výrobu, chystá se tak na růst poptávky

Reportáže

SKF Solution Factory v Katovicích rozšiřuje výrobu, chystá se tak na růst poptávky

29.05.2013 10:04:00

Redakce časopisu Automatizace v potravinářství měla možnost účastnit se komplexní prezentace pořádané na počátku května v polských Katovicích, v jejímž rámci byla evropským novinářům představena nová „továrna na řešení“ společnosti SKF Group. Prezentace přinesla také řadu informací také z oblasti potravinářství, kterou se tento dodavatel výrobků, řešení a servisu na trhu valivých ložisek a těsnění rovněž zabývá.

SKF Group
SKF Group je největší světový dodavatel výrobků, řešení a servisu na trhu valivých ložisek a těsnění. Dále svým zákazníků po celém světě poskytuje technickou podporu, montáže, demontáže a údržbu, diagnostiku a školení. SKF je také jednou z předních firem působících v oblasti lineárních produktů, přesných ložisek, ložisek a servisu obráběcích strojů a je již tradičním výrobcem ložiskové oceli.
SKF má více než 80 výrobních míst po celém světě, vlastní prodejní zastoupení v 130 zemích se sítí více jak 15 000 distributorů.
Společnost SKF byla založena v roce 1907. SKF je globálně certifikováno systémem ochrany životního prostředí ISO 14001. Stejně tak jednotlivé divize jsou certifikovány systémem kvality ISO 9000 nebo QS 9000.
SKF je organizováno v 5 divizích: Průmyslová, Automobilní, Elektrická, Servisní a Aero a Steel. Každá divize zajišťuje celosvětový obchod zaměřený na speciální zákaznické segmenty.


Prezident společnosti Tom Johnston představil tři oblasti, které tvoří hlavní pilíř aktivit této nadnárodní společnosti. První z nich se týká celkového urychlení objemu a růstu zisků, které se snaží docílit vylepšením designu výrobků, zvýšením doby provozuschopnosti výrobků, nebo redukcí náročnosti údržby v provozu za pomocí SKF mobilních aplikací. Druhá oblast směřuje k minimalizaci ceny a likvidaci odpadů prostřednictvím zdokonalování výrobních struktur, optimalizací výroby, zvyšováním produktivity a snižováním nákladů. Třetí poukazuje na potřeby investic do růstu společnosti výstavbou nově plánovaných továren, nebo investic spojených s výzkumem a vývojem nových technologií či obnovitelných zdrojů.
Danilo Laurenti, který se zabývá potravinářským a nápojovým průmyslem v SKF Solution Factory, poukázal na vizi společnosti stát se v budoucnu prioritním dodavatelem v tomto odvětví. „V průběhu pěti až šesti let očekáváme 10-12 % roční růst společnosti v tomto segmentu. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu rozdílný růst v různých zemích a specifický vývoj dle konkrétních produktů," řekl naší redakci Danilo Laurenti.

SKF Solution Factory v Katovicích, nabízí svým zákazníkům v potravinářském sektoru pět technologických platforem. „Nejvýznamnější z nich je výroba ložisek, která kryje 80% obratu společnosti," uvedl Danilo Laurenti. Jedná se o ložiska určená do prostředí, které se vyznačují vysokou mírou vlhkosti, nebo extrémně nízkými či vysokými teplotami. Další z platforem je účinné těsnění, které je vytvořeno na bázi plastického maziva a znemožňuje tímto průnik nečistoty do ložiska, čímž finálně prodlužuje jeho provozní trvanlivost.

Podstatným produktem jsou také mazací systémy, kterými je možné snížit selhání ložisek až o 36 %, zamezit úniku energie a zároveň podpořit ochranu životního prostředí jako i bezpečnost zaměstnanců. Mechatronické řešení se nabízí především u balících strojů s lineárním pohybem, které umožní snížit energii a zvýšit efektivitu produkce. Ke snížení energie a tichému provozu ve výrobě je možné použít aktuátory, které jsou moderní náhradou pneumatických válců za elektromechanické. Uvedené platformy doplňují služby zaměřeny na optimalizaci provozu a údržby, které přináší vyšší spolehlivost výrobních prostředků a efektivity výrobní linky, bezpečnost potravin i operátora.

Prezentace z oblasti potravinářství a železničního průmyslu byla také doplněna řešením problematiky v oblasti správy výrobních prostředků (Asset management), který je kontrolním systémem zacíleným na zkrácení návratnosti investic do strojního vybavení, systémů a zaměstnanců. Jeho aplikace do prostředí průmyslových společností přináší efektivnější proces výroby a umožňuje čelit tlaku, který se objevuje v souvislosti se snižováním nákladů, spotřebou energií aj. Ke komplexnímu posílení celého systému je také možné využít softwarový nástroj SKF Asset Management Support Tool, který je navržen pro vytváření selektivních analýz a efektivních koncepcí údržby, které vedou k podpoře řízení, spolehlivosti a pohotovosti výrobních zařízení. Celý proces Asset managementu se tedy zaměřuje na zlepšování a podporu v nejrůznějších výrobních a zpracovatelských odvětví, ve kterých nabízí své technicko-konzultační služby a to na základě více než stoletých zkušeností s točivými stroji.

Autor: Jaroslav Kupča, časopis Automatizace v potravinářství

Možnosti SKF v potravinářském průmyslu
• Ložiskové jednotky Y pro potravinářský průmysl zaručují spolehlivý chod v průběhu provozní trvanlivosti bez domazávání i při častém oplachování vysokotlakou vodou a čisticími prostředky. Těsnicí systém pak zabraňuje průniku čisticí kapaliny do ložiska.
• Nerezová kuličková ložiska SKF s náplní tuhého oleje Solid Oil jsou účinně chráněna proti znečištění způsobenému zpracovatelským procesem, např. prachem či vlhkostí, a současně zajišťují odolnost proti korozi. Nacházejí uplatnění v mrazírnách při teplotě -40 °C nebo v prostředích s vysokou vlhkostí.
• Ložiskové jednotky SKF pro pece na pečení oplatek představují technické řešení, které zajistí chod pece bez domazávání 24 hodin denně sedm dnů v týdnu po dobu pěti let. Tyto jednotky jsou opatřeny grafitovou klecí, která působí jako mazivo, a tedy ložisko nemusí být naplněno plastickým mazivem pro vysoké teploty.
• Obráběná těsnění SKF jsou zpravidla vyráběna z materiálů vyvinutých SKF, které jsou schváleny pro použití v potravinářském průmyslu.
• Pouzdra SPEEDI SLEEVE umožňují opravit opotřebované hřídele za několik minut. Pouzdra vytvoří těsnicí plochu, aniž je nutné hřídel demontovat a přebrousit anebo použít těsnění jiných rozměrů.
• Automatické mazací systémy pro ložiska a řetězy zajišťují důsledné mazání a přispívají k vyšší bezpečnosti pracovníků obsluhy, protože není nutné provádět domazávání na obtížně dostupných nebo nebezpečných místech.
• Systémy suchého mazání SKF pro ploché pásové dopravníky se používají v mlékárnách a nápojovém průmyslu, kde jsou klasické pásy mazány velkým množstvím vody a rozpustného maziva, aby se snížilo tření mezi pásem a láhvemi v místech akumulace. Výsledná vysoká vlhkost vyvolává související problémy včetně kluzkých podlah, tvorby pěny, neefektivity výrobního závodu, plýtvání energií a nároky na časté čištění. Řešení SKF využívá suché mazivo, které je nanášeno na pásy ve velmi malých množstvích, a tím výrazně sníží spotřebu vody a maziva.

Zdroj: SKF

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru