Siemens přidává do nového řídicího systému Simatic modul pro Profibus

Produktové novinky

Siemens přidává do nového řídicího systému Simatic modul pro Profibus

25.06.2013 16:16:00

Společnost Siemens rozšířila řídicí systém Simatic S7-1500 o komunikační modul CM 1542-5, jenž umožňuje realizovat spojení při použití komunikačního protokolu Profibus. Modul přidává do sestav systému S7-1500 bez vestavěného komunikačního rozhraní konektor Sub-D s devíti kolíky a umožňuje komunikovat s podřízenými zařízeními, která jsou vybavena rozhraním Profibus, přenosovou rychlostí v rozmezí od 9,6 kb/s do 12 Mb/s. Přístroj lze použít také k realizaci oddělených segmentů sběrnice Profibus, tedy k řízení mnoha různých provozních přístrojů připojených k několika samostatným segmentům sběrnice.Modul Simatic CM 1542-5 na sebe přebírá veškeré komunikační úlohy při řízení, čímž zmenšuje zatížení procesorové jednotky řídicího systému. Veškeré funkce modulu se nastavují ve vývojovém prostředí TIA Portal V12. Diagnostické údaje přístroje lze sledovat na čelním displeji procesorové jednotky, ve vývojovém prostředí TIA Portal nebo prostřednictvím webového serveru systému S7-1500.

Nový komunikační modul může být použit jako zdroj nebo jako příjemce časového údaje k synchronizaci kalendářního času v řídicím systému instalovaném na stroji či zařízení. Ve funkci zdroje časového údaje modul vysílá čas určený procesorovou jednotkou po sběrnici Profibus do připojených provozních přístrojů. Je-li použit jako příjemce, přijímá rámce s údaji kalendářního času z komunikační sítě a předává je jako platný čas řídicímu systému Simatic S7-1500.
Vedle realizace spojení běžnými prostředky sběrnice Profibus je modul Simatic CM 1542-5 vhodný také k zajištění spojení komunikačními prostředky třídy S7. Umožňuje tak navázat spojení mezi řídicím systémem S7-1500 a ostatními přístroji, například z řady Simatic S7-300/400.

www.siemens.cz

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru