Siemens dodá PepsiCo systém pro recyklaci znečištěné vody

19.06.2012 14:48:17

Společnost Siemens byla vybrána jako dodavatel integrovaného systému pro recyklaci znečištěné vody, který ve svém závodě na zpracování potravin v chilském Santiagu instaluje firma PepsiCo. Instalace je součástí projektu celkové modernizace a rozšíření podnikové čističky odpadních vod. V rámci projektu bude instalována nová technika a budou zavedeny nové technologické postupy šetrné vůči k životnímu prostředí. Kapacita čističky se zvýší o 20 %. Recyklační systém společnosti Siemens sníží spotřebu čerstvé pitné vody přiváděné do závodu až o 70 %. Nový systém bude uveden do provozu ve druhé polovině roku 2012.

Integrovaný systém společnosti Siemens pro recyklaci znečištěné vody umožní snížit množství čerstvé pitné vody spotřebovávané v závodě PepsiCo při výrobě smažených brambůrků a dalších drobných potravinových výrobků přibližně o dvě třetiny. Úspory se dosáhne zachycením prvotní vody po jejím použití při výrobě, jejím vyčištěním a recyklací zpět do výrobního procesu. Odpadní voda vyčištěná s použitím systému Siemens bude opětně využita v různých vnitřních výrobních procesech.

www.siemens.cz

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru