Satelitní snímkování pomůže variabilnímu hnojení

Aktuality

Satelitní snímkování pomůže variabilnímu hnojení

21.04.2020 15:15:00

Mít v reálném čase přehled o stavu vlastních polností je vzhledem ke klimatickým změnám stále důležitější pro všechny zemědělce. Efektivní aplikace hnojiva na základě údajů ze satelitního snímkování může zvýšit výnos ze všech pěstovaných plodin o více než 3 %. Pro farmáře se tak využívání moderních technologií stává nedocenitelným pomocníkem v době, kdy na stálost počasí není spolehnutí.

Takzvané variabilní hnojení může podle dat společnosti Agdata, lídra v oblasti digitalizace zemědělství, snížit náklady na hnojiva o desítky procent. Jenom dusíku mohou farmáři uspořit až 30 %. Díky tomu snižují dopady na životní prostředí a zároveň zvyšují výnosy z úrody.

Využití satelitních snímků ze systému Copernicus / Sentinel-2 farmářům pomáhá v tvorbě aplikačních map, které se podle aktuálních údajů samy tvoří v rámci chytrého ekosystému přímo v aplikaci a jsou kompatibilní s ostatními aplikátory a navigačními systémy. Zemědělec tak díky propojení své digitalizované farmy a satelitních snímků dostává unikátní obraz svého pozemku, na který může být aplikováno přesné množství hnojiva, které daná lokalita potřebuje.

Farmář si může aplikační mapu přizpůsobit tomu, jak zrovna potřebuje hnojit nebo jaké jsou aktuální klimatické podmínky. Stanovení dávky dusíku pro hnojení je pro současné zemědělství naprosto klíčové. Má pozitivní vliv na obsah bílkovin v plodině a samozřejmě na výnos jako takový. Aplikace přesného množství dusíku a dalších látek do půdy snižuje riziko ztrát ovlivněných například vyplavením či únikem amoniaku.

„U našich klientů registrujeme zvýšený zájem o tvorbu aplikačních map, přesné aplikace hnojiv a POR na základě satelitního snímkování. Oproti loňsku evidujeme 80% nárůst poptávek po podobném digitálním řešení pro všechny typy farem. Snímkování dokáže rychle identifikovat variabilitu v rámci parcely, odhalí problematická místa v porostu a umožní dle zvolené strategie podpořit například ještě více produkčně silné plochy. To farmářům zásadně ulehčí práci a zvyšuje výnosy z úrody. Vše se navíc odehrává automaticky na základě datových souborů dodaných palubnímu počítači a poté aplikátoru hnojiv,“ vysvětluje Jiří Musil, CEO společnosti Agdata.

Společnost Agdata v současné době operuje zhruba na 20 % české půdy a její nástroje využívá více než 1700 aktivních zemědělců, což je zhruba 10 % všech, kteří mají zemědělství jako svou obživu.

Autor: František Brož, PR agentura FYI Prague

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru