Výroba potravin

Růst makedonského vývozu potravin

20.06.2013 12:50:16

Makedonie v prvním čtvrtletí 2012 vyvezla potraviny v hodnotě 139 miliónů EUR. To je o 3,6 % více než za stejné období loňského roku. V případě, že nedojde ke změně dynamiky, dosáhnou makedonští zemědělci a potravináři na konci roku rekordního exportu ve výši 400 mil. EUR. Díky poklesu dovozu o 6,4 % na 206,2 mil. EUR se podařilo snížit deficit obchodní výměny v této oblasti o 15,2 %.

Nejvýznamnějšími odběrateli makedonských zemědělců a potravinářů zůstávají země CEFTA – 52 % odbytu. Země EU se podílí na makedonském exportu 41 %. Ovoce a zelenina se v období leden – duben 2013 podíleli na exportu potravin 12,8 procenty (zelenina 7,1 %, ovoce 5,7 %). Nejvíce se podařilo do zahraničí prodat jablka (za 7,8 mil. EUR) a zelí (za 7 mil EUR).

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Bělehradě.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru