Rukodělná výroba piva ve spojení s průmyslovou efektivitou v Birrificio Antoniano

Pivovarství Případová studie

Rukodělná výroba piva ve spojení s průmyslovou efektivitou v Birrificio Antoniano

22.05.2019 08:12:00

Aby dokázala společnost Birrificio Antoniano z Padovy v Itálii vyhovět stoupající poptávce po svém řemeslném pivu, rozhodla se při přechodu na automatizovaný pivovar pro dodavatele Treesse Progetti nasadit zenon, softwarové řešení kategorie HMI/SCADA od společnosti COPA-DATA.

Pivovar Antoniano
Minipivovar Birrificio Antoniano byl založen v roce 2013 v severoitalském městě Padova jako „agrární pivovar“. Založením pivovaru si tým bývalých distributorů nápojů, jež se přeměnil na pivovarníky řemeslného piva, splnil svůj dávný sen. Lidé z Birrificio Antoniano se rozhodli pro používání metody výroby piva řemeslnou cestou. Pod vedením vrchního sládka, který řídí každý výrobní krok, usilují zaměstnanci o šetrné zacházení se zdroji a věnují dostatečnou trpělivost při dozrávání piva.

Výchozí situace
Minipivovar Birrificio Antoniano začal s výrobou několika druhů řemeslného piva v 500litrových várkách, a to velice jednoduchým, téměř ručním řízením výroby. I přes limitující kapacitu várky a ruční proces mohl minipivovar Birrificio Antoniano, díky zkušenému personálu a velice flexibilnímu procesu výroby, vyrábět několik druhů piva. Podnik se na pivním trhu úspěšně etabloval a svými produkty se trefil do chuti značného množství milovníků piva.

Požadavky
S rostoucí poptávkou na trhu řemeslného piva si vedení podniku Birrificio Antoniano začalo uvědomovat, že nastal čas pro rozšíření výrobních kapacit pomocí automatizace. Cílem se stalo navýšení velikosti jednotlivých várek z 500 na 2000 litrů. Pro dosažení tohoto cíle bylo zapotřebí instalovat nové výrobní zařízení nejen s vyšší kapacitou, ale i stupněm automatizace, které ovšem současně umožní i nadále zaměstnávat stejný počet pracovníků, kteří budou pečovat o nové značky. Důležitou úlohou se stala výstavba zařízení, jež poskytne garanci optimální spotřeby zdrojů a současně zabezpečí standardizaci produkce u každé jednotlivé várky. Přitom bude zachována dostatečná flexibilita, aby bylo možné snadno měnit receptury. Stejně tak musí být umožněno pečlivé sledování teploty a kvasného procesu v každém tanku. Tento systém však nemá sledovat pouze výrobu, ale také další pomocná zařízení používaná v pivovaru, a to z jednoho centrálního místa.

Rychlý přehled:
• Zvýšená produktivita
• Ergonomie
• Flexibilita
• Intuitivní grafické uživatelské rozhraní
• Minimální doba nutná k zaškolení
• Sledování pomocí několika obrazovek
• Výkonná správa receptur
• Vysoká uživatelská přívětivost


Řešení
Pro dosažení těchto cílů se obrátilo vedení Birrificio Antoniano na Treesse Progetti. Jedná se o společnost zaměřenou na tvorbu automatizačního systému pro pivovary, jež nasazuje řešení na bázi HMI/SCADA softwaru zenon od firmy COPA-DATA. Treesse Progetti je s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru předním dodavatelem řešení v oblasti průmyslové automatizace procesů, jenž svým zákazníkům nabízí produkty na míru a služby s vysokou kvalitou. Podnik se roky specializuje na nápojový a potravinářský průmysl, především pak na oblast výroby piva. V současné době používá 70% pivovarských zařízení v celé Itálii software od Treesse.

COPA-DATA je technologickým lídrem ve vývoji softwarových řešení pro průmyslovou automatizaci. Se svou produktovou rodinou zenon je COPA-DATA schopna pokrýt každou úroveň automatizace – od jednotlivých senzorů až po cloud. Treesse Progetti a COPA-DATA společnými silami splnili požadavky Birrificio Antoniano k plné spokojenosti. Zařízení minipivovaru se rozprostírá na ploše 1850 m2 a disponuje roční kapacitou až 22 000 hektolitrů. Denně může uvařit čtyři až pět várek o objemu 2 000 litrů.

V Birrificio Antoniano ovšem nedošlo pouze ke zvýšení produkce, ale díky výkonné správě receptur, jež poskytuje systém zenon, byla značně posílena také flexibilita. Systém je nezávislý na cílové platformě a funguje, díky vysoké schopnosti integrace s existujícím zařízením, s jakýmkoliv typem hardwaru. Jeho intuitivním grafickým rozhraním, konformitou s relevantními standardy a schopností replikovat stávající správu receptur založenou na SQL bylo dosaženo skvělých výsledků celkové výkonnosti.

Minimální doba zaškolení
Po zavedení systému zenon firmou Treesse Progetti se přešlo u Birrificio Antoniano z téměř ruční výroby k plně automatizovanému vaření a stáčení řemeslného piva. Výsledkem bylo zvýšení výrobní kapacity, dosažení vyšší flexibility a zlepšení ergonomie pro obsluhu. Personál potřeboval jen krátké zaškolení, aby byl schopen novou aplikaci obsluhovat. Intuitivní grafické rozhraní maximálně podporuje snadnou obsluhu, a také proto bylo možné dobu potřebnou k zaškolení přiblížit téměř nule.

Přehled pomocí několika monitorů
Jedním z cílů projektu bylo umožnění sledování a řízení celého závodu z jedné centrální stanice. Systém zenon poskytl vrchnímu sládkovi přístup z jediné řídicí místnosti, která je vybavena několika obrazovkami, na nichž má možnost sledovat celý výrobní proces. Na jednom z monitorů vidí aktuální status receptury, která je právě vykonávána. Na dalším jsou zobrazeny alarmy. Jiný monitor poskytuje celkový náhled na výrobní linku, od míchání surovin přes proces kvašení, ležení až po skladování. V každém okamžiku má k dispozici informace o teplotách a nejdůležitějších ukazatelích výroby.

„zenon splnil všechny požadavky na projekt, především co se týká zobrazení na více obrazovkách a správy receptur, u nichž byla struktura importována z jiného systému. Obzvlášť důležité pro naše potřeby jsou také funkce pro vytváření trendů a reportů.“ Stefano Gasparini, Technicko-obchodní ředitel Treesse Progetti.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru