Produktové novinky

Rozšíření softwaru SCADA WinCC pro recepturní a sekvenční úlohy

26.01.2015 11:53:00

Společnost Siemens přidala do svého SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systému Simatic WinCC volitelný doplněk WinCC/SES (Sequence Execution System) pro sekvenční řízení operací řízených s použitím receptur a sekvenčních operací při výrobě. Doplněk najde uplatnění zejména v těch závodech, v nichž jsou důležitými výrobními kroky operace dávkování, míchání a dopravy materiálu, jako je tomu např. v potravinářském průmyslu. Variabilní sekvenční řízení umožňuje operátorům ve výrobě jednoznačně stanovit potřebné výrobní operace a poté je volně spojovat do jednotlivých výrobních sekvencí. Parametry i posloupnosti operací lze kdykoliv on-line přizpůsobit podle okamžitých provozních požadavků. To znamená, že lze snadno a rychle měnit i celé výrobní postupy, např. v případech kolísání kvality zpracovávaných surovin nebo je-li k dosažení hladkého průchodu produktu výrobním zařízením třeba provést výrobní operace jinde nebo v jiném pořadí než bylo původně stanoveno. Díky tomu, že programy běží přímo v řídicí jednotce v automatizačním systému a nikoliv na PC, vyznačuje se systém Simatic WinCC/SES V7.3 také vysokou úrovní dostupnosti a krátkými dobami odezvy.Doplňující informace:
Systém Simatic WinCC/SES se používá ve výrobních závodech používajících především operace dávkování, míchání a dopravy materiálu. Důvodem je nutné kombinování a zpracování surovin, uskladněných v nádržích, silech či kontejnerech, v několika výrobních operacích, a to v přesně stanoveném pořadí až do obdržení konečného produktu. Provozní operátoři v závodě mohou při použití systému Simatic WinCC/SES určit výrobní operace pro jednotlivé výrobní jednotky, specifikovat výrobní parametry, např. žádané hodnoty regulovaných provozních veličin, a stanovit výrobní postupy v podobě posloupnosti operací. Po započetí výroby jsou přehledně zobrazovány všechny výrobní operace a jejich parametry, jako např. žádané a skutečné hodnoty provozních veličin, i aktuální stav výrobního postupu. Operátoři mohou do postupu výroby manuálně zasahovat, např. měnit stanovené pořadí operací, zastavit chod jejich posloupnosti nebo v jejím rámci přeskakovat nazpátek nebo dopředu.

http://www.siemens.cz/

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru