Produktové novinky

Radarový hladinoměr s vedenou vlnou GRLM-70 „Miranda“

27.10.2014 10:09:00

Ač je u nich nutný kontakt s měřeným médiem, jsou radarové hladinoměry s vedenou vlnou v současnosti velmi oblíbenými a velmi univerzálními senzory pro měření hladiny. Po jejich elektrodě – vedení – se šíří k hladině a zpět elektromagnetická vlna, přičemž z doby jejího letu je spočítána vzdálenost k hladině, resp. výška hladiny. Na rozdíl od ultrazvukových hladinoměrů není jejich měření ovlivněno změnami atmosféry (teploty, tlaku apod.) nad hladinou a sklonem měřeného povrchu. Oproti kapacitním hladinoměrům jsou navíc imunní i vůči změnám samotného měřeného média. Mohou tedy přesně měřit kapalné i sypké látky, elektricky vodivé i nevodivé nacházející se v nádržích různého tvaru, v jímkách, silech apod., a to i v případě velmi nepříznivých podmínek (prach, pěna, vibrace, vlnění apod.).

Radarový hladinoměr s vedenou vlnou GRLM-70 „Miranda“

V rozměrově malé hlavici hladinoměru GRLM-70 „Miranda“ je umístěna pokročilá vyhodnocovací elektronika, která umožňuje příjem i velmi slabých odrazů, eliminaci neomezeného množství falešných odrazů, klonování nastavení a další užitečné funkce. V hlavici jsou dále svorky pro připojení kabelu a zobrazovací modul s maticovým OLED displejem s rozlišením 128 x 64 bodů. Ten je plně čitelný i při spodní hranici teplotního rozsahu –30 °C. Hladinoměr se vyrábí v několika variantách měřicích elektrod (tyčová, lanová – viz obrázek, koaxiální) a v provedeních pro vysoké teploty, explozivní atmosféry atd. Napájení a vyhodnocení probíhá po proudové smyčce 4–20 mA s komunikací HART nebo je k dispozici varianta s komunikací po RS 485 a protokolem Modbus RTU.

http://www.dinel.cz/

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru