Projekt Vizionáři 2012 podporuje i časopis Automatizace v potravinářství

05.10.2012 11:23:05

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery připravilo pod záštitou ministra průmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby další ročník úspěšného projektu Vizionáři 2012.Jeho cílem je ocenit inovativní počiny v českém podnikání a podpořit tak české firmy v těžkém období ekonomického poklesu. Vyzdviženy budou nápady, které vedly k rozvoji firmy a současně znamenaly významný technologický, sociální nebo ekonomický přínos pro společnost, letos je kladen zvláštní akcent na expanzi firem s novými produkty do nových zahraničních teritorií. Další ročník projektu je vyhlášen a do konce října letošního roku přijímá sdružení CzechInno přihlášky a nominace firem.

Účelem projektu Vizionáři 2012 je mobilizovat inovační potenciál v českých firmách a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Projekt navazuje na filosofii celoevropské strategie EU 2020 stojící na bázi sedmi stěžejních iniciativ, z nichž jednou je právě rozvoj „Unie inovací“. V českém prostředí je podpora inovací vedle rozvoje institucí a infrastruktury jedním ze tří základních pilířů Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na období 2012 – 2020, jejímž cílem je vrátit Českou republiku mezi 20 nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa. K mediálním partnerům tohoto projektu se nově zařadil i časopis Automatizace v potravinářství.

"Cílem našeho projektu je i letos najít firmy a podnikatele s vizionářským přístupem k podnikání, takové, kteří se nebojí a jdou se svými nápady nad rámec běžných výrobních postupů nebo obchodních strategií," říká předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl. "V letošním roce rozšiřujeme záběr projektu a akcentujeme prvek přeshraniční spolupráce v oblasti inovačního podnikání," dodává Kratochvíl.

Generálním odborným partnerem projektu je letos Česká exportní banka, specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu. „Export tvoří 79 procent našeho hrubého domácího produktu. Je tedy pro kondici české ekonomiky naprosto klíčovým faktorem. Naším cílem a úkolem vyplývajícím z vládní exportní strategie je podpora co nejširšího spektra exportérů s důrazem na vysoký podíl inovací“, říká Ing. Tomáš Uvíra, generální ředitel České exportní banky. „Máme-li zaujmout v budoucnu jedno z předních míst na žebříčku konkurenceschopnosti, bez nových nápadů a inovativních technologií se prostě neobejdeme.“

Autorem a vyhlašovatelem projektu je sdružení právnických osob CzechInno, které reaguje na současnou situaci na trhu a na fakt, že se význam inovací neustále zvyšuje. Projekt se zaměřuje především na malé a střední firmy s inovačním potenciálem schopné reagovat na měnící se trh a jeho potřeby. Vítěze v jednotlivých kategoriích určí odborná porota složená ze zástupců státních institucí zapojených do podpory inovací, partnerů, kteří se angažují v oblasti inovačního podnikání a akademických institucí. Slavnostní vyhlášení pak proběhne na galavečeru dne 6. 12. 2012 a vítězové získají mj. možnost exkluzivní mediální prezentace svých aktivit.

Příjem nominací firem do projektu probíhá od května letošního roku a zájemci se mohou přihlásit do konce října prostřednictvím online formuláře umístěného na www.czechinno.czwww.vizionari2012.cz

Sdružení CzechInno, které projekt připravilo, je zájmovým sdružením právnických osob zaměřeným na rozvoj inovačního potenciálu v českých firmách. Projekt Vizionáři 2012 je realizován pod záštitou ministra průmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby a jeho generálním partnerem je Česká exportní banka.

Hlavními odbornými partnery projektu, kterým tímto děkujeme za podporu, jsou vládní agentura CzechInvest, Czech ICT Alliance, která je exportní aliancí vládní agentury CzechTrade, a Technologické centrum Akademie věd, které je nositelem sítě Enterprise Europe Network v ČR .

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru