Prodeje robotů stouply za posledních 5 let o více než 100 procent

Aktuality

Prodeje robotů stouply za posledních 5 let o více než 100 procent

22.10.2018 09:57:00

Praha, 22. října 2018 – Výroční zpráva World Robotics Report, která byla publikována Mezinárodní federací pro robotiku (International Federation of Robotics- IFR) na letošním setkání World Robot Summit v Tokiu, uvádí, že během období 2013 - 2017 došlo k růstu globálního prodeje průmyslových robotů o 114 %. V dalších třech letech, tj. až do roku 2021, by měl trh růst průměrně o 14 % ročně.

„Podobně jako v loňském reportu IFR i letošní zjištění jsou zcela v souladu našimi zkušenostmi v Universal Robots. I my vidíme významný nárůst poptávky po našich produktech od firem všech velikostí s cílem automatizovat své procesy a využít veškerých přínosů robotizace ve výrobních prostředích,“ řekl EsbenØstergaard, zakladatel a technický ředitel v Universal Robots.

V letošním reportu IFR zdůrazňuje řadu inovativních technologií, jako je například spolupráce člověka se strojem nebo snadné programování, která umožňují zlepšit produktivitu výroby a rozšířit portfolio robotických aplikací.

Zpráva zmiňuje rostoucí poptávku po robotické automatizaci zejména v automobilovém průmyslu, elektrotechnickém odvětví a v kovozpracujícím průmyslu. Mezi 5 největších trhů se řadí Čína, Japonsko, Jižní Korea, USA a Německo, které dohromady reprezentují 73 % celkových globálních dodávek robotů v roce 2017. V České republice došlo v roce 2017 k 47% nárůstu prodaných průmyslových robotů na téměř 2 900, přičemž hustota se zvýšila na 119 robotů na 10 000 pracovníků.

„Také v České republice a potažmo v celé střední a východní Evropě jsme dnes svědky dramatického růstu poptávky po kolaborativních robotech,“ řekl Slavoj Musílek, generální ředitel Universal Robots v regionu CEE. „Růst registrujeme napříč všemi klíčovými sektory, ale co je zejména potěšující, je enormní růst zájmu o využívání výhod lehkých, flexibilních kolaborativních robotů ze strany malých a středních podniků (SMB). I malé firmy tak dnes díky tomu využívají v praxi výhod automatizace a posilují svou konkurenceschopnost na lokálních i globálních trzích, a to zejména díky zvyšovaní efektivity, produktivity, kvality a finančních přínosů z důvodu rychle návratnosti investice. A v neposlední řadě jim roboty pomáhají eliminovat negativní dopad nedostatku pracovních sil.“

Miroslav Fribert
Myr Communication

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru