Výroba potravin

Potraviny: Raději regionální než bio

21.09.2013 09:46:00

Okolo 70 % spotřebitelů v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku kupuje několikrát v měsíci regionální potraviny. To vychází z ankety poradenské agentury A.T. Kaerney, která proběhla mezi více než 1.000 dotazovanými z výše zmíněných zemí. Skoro polovina oslovených kupuje každý týden regionální produkty. Rakušané si drží první místo se 60 %, následováni jsou Němci (47 %) a Švýcary (41 %). Pod pojmem regionální potraviny si spotřebitel může představit např. lepší sortiment, podporu lokální ekonomiky, zdravou alternativu a také podporu životního prostředí. Regionální potraviny jsou poptávány více než bio potraviny, říká výše zmíněná studie. Zatímco regionální produkty tvoří asi 20 % nákupního košíku dotazovaných, bio potraviny pouze 10 % a více.

Zvláště důležité jsou pro spotřebitele regionální produkty jako: vejce, zelenina, ovoce, maso a mléčné produkty. V závislosti na produktu vyvstává také ochota platit za regionální potraviny o něco více. Zpravidla je tolerována cenová přirážka do výše 15 %. S dostupností místních produktů jsou spotřebitelé víceméně spokojeni, přáli by si ale širší sortiment zeleniny, ovoce a masa. Regionální potraviny jsou nakupovány především ve velkých supermarketech, za nimi následují nákupy na trzích nebo od ekologických zemědělců, nicméně dotazovaní se domnívají, že důvěryhodnější jsou právě trhy a ekologičtí zemědělci.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO ve Vídni.

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru