Výroba potravin

Potravináři uzavřeli dohodu

29.02.2012 14:49:24

Nedávno podepsaná sektorová dohoda pro oblast mlynářství, pekařství a krmivářství, která vznikla v rámci realizace veřejné zakázky Národní soustava povolání II, představuje zásadní krok směrem k vyšší flexibilitě českého potravinářství. Na tom se shodli na slavnostním setkání u příležitosti zveřejnění tohoto dokumentu představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, ministerstev a dalších zainteresovaných institucí.

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška poděkoval zúčastněným subjektům ze sektoru potravinářství a zdůraznil: "Nyní už záleží na nás všech, jakým způsobem se dohodu podaří prosadit do praxe.“ Viceprezident Agrární komory ČR Jindřich Šnejdrla podtrhl, že jedním z cílů českého zemědělství a potravinářství by mělo být jednak zastavení trendu ubývání a stárnutí pracovníků a jednak zachování některých důležitých středních škol. Za klíčovou střední odbornou školu v rámci této dohody označil Střední školu potravinářství a služeb v Pardubicích, která má ambice stát se prestižní potravinářskou akademií, jedinou svého druhu v ČR.

Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR shrnul konkrétní přínosy a výhody budovaných systémů Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.

Na něj navázal Pavel Filip ze Svazu průmyslových mlýnů ČR, který ocenil práce na sektorové dohodě pro potravinářský sektor a přidal cenné poznatky z průmyslové praxe: "Výstupy z NSK a NSP jsou v praxi potravinářskými podniky velmi využívány. V současné době plné změn nám poskytují návod, na jaké práce se soustředit a jak je nabízet lidem. Oba systémy proto hodnotím velmi pozitivně." Předseda Sektorové rady pro potravinářství a krmivářství a zástupce Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR Stanislav Musil jeho slova potvrdil: "V rámci práce v sektorové radě si můžeme vyzkoušet, jak řídit a získávat nové zaměstnance, ale zároveň i jak udržovat stávající kvalifikované pracovníky."

Podle nedávno provedeného průzkumu mezi potravinářskými podniky, který představila Jaroslava Nekvasilová z Agrární komory ČR, budou požadavky na pracovní sílu v tomto sektoru v dalších pěti letech klesat v průměru o patnáct procent ročně. Přitom zdaleka nejžádanější pozicí bude obsluha potravinářských strojů.

Sektorové dohody přinášejí odpověď na aktuální potřeby zaměstnavatelů v jednotlivých sektorech ekonomiky. Proces jejich schvalování je zatím úspěšný - dvě jsou již podepsány a tři jsou v závěru procesu přípravy a brzy budou schváleny. Úspěch těchto tzv. pilotních sektorových dohod může předznamenat vznik dalších podobných úmluv v budoucnu v různých odvětvích a pomoci posílit české hospodářství a eliminovat nepříznivé trendy, které v něm existují.

Sektorové dohody jsou připravovány sektorovými radami, které sdružují zástupce zaměstnavatelů, profesních sdružení, vzdělavatelů a dalších subjektů v daném odvětví. V současné době je v ČR ustaveno 29 těchto institucí, mezi nimi i zmíněná Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství, která zahrnuje zainteresované subjekty v oblasti zpracování zemědělských produktů na potraviny a krmiva.

http://www.protext.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru