Plzeňský Prazdroj má nové ambice v oblasti trvale udržitelného rozvoje

Mlékárny

Plzeňský Prazdroj má nové ambice v oblasti trvale udržitelného rozvoje

10.07.2014 07:48:00

Pro SABMiller je nový program Prosperita dalším krokem ve vývoji aktivit společnosti zaměřených na trvale udržitelný rozvoj, zároveň je klíčovým prvkem pro její podnikatelskou strategii. Jádro aktivit tvoří podpora ekonomického růstu malých podniků po celém světě a snižovaní chudoby. SABMiller spolupracuje se svými dodavateli i odběrateli na tom, aby společně rostli, využívali zdroje trvale udržitelným způsobem a prosazovali zodpovědnou konzumaci alkoholu.

Generální ředitel společnosti SABMiller Alan Clark k tomu uvedl: „Dnešní společnost čelí celosvětově velkým výzvám a v sázce začíná být opravdu mnoho: ať už jde o chudobu, nedostatek vody, změny klimatu, problémy v zabezpečení dodávek potravin nebo škody způsobené nezodpovědnou konzumací alkoholu – tomu všemu je třeba věnovat velkou pozornost, abychom zajistili udržitelnost a prosperitu pro všechny. Tyto naléhavé problémy jsou společné pro obyvatele zemí, ve kterých působíme, pro podniky a státní orgány a všichni je musíme řešit společnými silami. Pouze ty firmy, které jsou připraveny se na řešení podílet, budou úspěšné i v dlouhodobém horizontu, a proto je tento přístup nedílnou součástí naší podnikatelské strategie.”

Také Plzeňský Prazdroj jako člen skupiny SABMiller se trvale udržitelnému rozvoji věnuje dlouhodobě. Podle vyjádření generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Paola Lanzarottiho se Plzeňský Prazdroj na pět priorit programu zaměří již od letošního července: „Pivo je pro Čechy zdrojem hrdosti a zároveň součástí národního bohatství. Plzeňský Prazdroj má v České republice, kde se pivo vaří a pije s velkou tradicí a oblibou, hluboké kořeny. Díky našemu úsilí v oblasti trvale udržitelného rozvoje už dosahujeme značných úspor jak ve spotřebě vody, tak v omezení emisí CO2. Rozvíjíme sociální programy typu Prazdroj lidem, Respektuj 18 či Promile INFO. Stejně tak ale sledujeme ekologické aspekty, kdy pečlivě hlídáme množství a především kvalitu vody z našich studní. Program Prosperita je pro nás přirozeným krokem k zajištění našeho růstu i do budoucna.“

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru