Parní kotle Bosch v potravinářském průmyslu

Případová studie Komerční prezentace

Parní kotle Bosch v potravinářském průmyslu

03.04.2020 11:15:00

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem zdrojů tepla od domácností až po průmyslové odvětví. Divize Průmyslových kotlů Bosch, která má nejblíže k výrobě potravin, zajišťuje zákazníkům dodávku kotlů a příslušenství pro výrobu páry, horké či teplé vody, ale i služby a následný servis.

Průmyslových kotlů Bosch, které jsou zárukou vysoké kvality, se v Německu a Rakousku vyrobí 900 kusů ročně. Nyní jsou instalovány již ve 140 zemích světa. Na vysoké úrovni je i následný servis. Technici Průmyslových kotlů Bosch jsou k dispozici na telefonu 24 hodin denně 365 dní v roce. Díky husté síti servisních regionů jsou garantovány krátké časy pro zajištění případných náhradních dílů k odstranění poruch.

V rámci svého produktového portfolia může společnost Bosch Termotechnika nabídnout parní kotle, horkovodní kotle a teplovodní kotle či kogenerační jednotky. V oblasti potravinářské výroby však mají parní kotle největší využití.

Parní kotle Bosch se stále více dostávají do popředí zájmu zákazníků, hledajících úsporné zdroje páry zaručující v současnosti a budoucnosti nízké provozní náklady na provoz a obsluhu, nízké emise škodlivin odpovídající současným legislativním požadavkům vyhl. 415/2012 Sb. Ve spolupráci s projektanty a montážními partnery se realizovala řada instalací pro zákazníky, kteří neváhali, a rozhodli se použít pro svou výrobu parní kotle Bosch. V mnoha případech zákazníci využili systémové nabídky řešení.

Na dalších řádcích jsou představeny a popsány konkrétní instalace a systémy s parními
kotli Bosch.

Provoz: Výroba piva – Pivovar Klášter, a.s.
Instalované zařízení: Parní kotel Bosch UNIVERSAL UL-S-IE 4000x10 vč. napájecí nádrže WSM-V, kondenzátního modulu CSM a kondenzačního ekonomizéru ECO6

Vaření piva má v obci Klášter Hradiště nad Jizerou dlouhou tradici. Pivovar, který patří do skupiny Lobkowicz, klade důraz především na výrobu šetrnou k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Vzhledem k tomu, jak je výroba piva energeticky náročný proces, bylo cílem rekonstrukce kotelny zrealizovat co nejhospodárnější zdroj páry. Výsledek se dostavil po zprovoznění parního kotle UL-S-IE 4000x10 téměř ihned.

Celková spotřeba zemního plynu klesla zhruba o 16 %. Této úspory je dosaženo především díky modulovanému výkonu kotle reagujícího pružně na požadavky odběru páry a díky velkému parnímu prostoru válcového parního kotle UL-S-IE třítahové konstrukce, která zabraňuje opakovaným četným startům kotle spojenými s energetickými ztrátami.

Dále se do této úspory významně promítlo využití energie ze spalin ve spalinovém výměníku pro předehřev napájecí vody a kondenzačního výměníku ECO6 pro ohřev užitkové vody. Řízení parního kotle Bosch zajišťuje řídicí systém kotle (BCO). Ten vyhodnocuje nejen provozní data kotle, počet startů, automatický proces odluhu a odkalu, ale také kontroluje stav teplosměnných ploch na straně spalin a vody. V kombinaci s funkcí automatického najíždění kotle (SUC) zajišťuje i najíždění kotle ze studeného do provozního stavu bez zásahu obsluhy. Součástí dodávky stavebnicového řešení byla i napájecí nádrž WSM-V, ve které je zajištěna řádná příprava napájecí vody termickým odplyněním vč. dávkování antikorozních inhibitorů. Díky modulovému systému firmy Bosch byla celá instalace zrealizována v krátkém čase ke spokojenosti zákazníka.

Parní kotle LOOS/Bosch zajišťují výrobu procesní páry i v dalších pivovarech – Velké Popovice, Litovel, Platan, Svijany a Vratislav.

Provoz: Výroba masných výrobků – SKALIČAN, a.s.
Instalované zařízení: Parní kotel Bosch UNIVERSAL UL-S-IE 7000x13 vč. modulu napájecí nádrže WSM-V, kondenzátního modulu CSM a kondenzačního ekonomizéru ECO6

Dalším důkazem použití systémového řešení od Bosche je parní kotel UL-S-IE 7000 x 13 s příslušenstvím pro potřeby výroby masných výrobků v závodě SKALIČAN a.s. Vzhledem k předchozím zkušenostem s parním kotlem společnosti LOOS, jejíž následnickou firmou se stala společnost Bosch Termotechnika, bylo již při návrhu nového kotle uvažováno nad osvědčeným technickým řešením. Po kalkulaci všech potřeb páry pro výrobní proces paní projektantkou byl navržen ke stávající technologii kotel třítahové konstrukce UL-S-IE 7000x13 s integrovaným ekonomizérem včetně hořáku splňujícího emise NOx dle podmínek vyhl. 415/2012 Sb.

Součástí dodávky systémového řešení byl i modul napájecí nádrže WSM-V, modul kondenzátní nádrže CSM a kondenzační spalinový výměník ECO6 pro vyšší využití energie ze spalin. Všechny moduly a příslušenství jsou optimálně navrženy s ohledem na aktuální potřeby páry, množství vratného kondenzátu a potřeby přídavné vody. Celé toto řízení je zajištěno z řídicího systému kotelny SCO, který komunikuje společně s rozvaděčem kotle BCO.

Parní kotle LOOS/Bosch zajišťují výrobu procesní páry i v dalších provozech výroby masných výrobků – Maso West Klatovy, Kostelecké uzeniny, Drůbež Klatovy, Vodňanská drůbež Modřice.

Provoz: Výroba mléčných výrobků – BOHEMILK, a.s.
Instalované zařízení: Parní kotel Bosch UNIVERSAL UL-SX-IE 8000x18 vč. modulu napájecí nádrže WSM-V

Společnost BOHEMILK a.s. se rozhodla k realizaci úsporných energetických opatření v rámci výrobního areálu společnosti. Vyšší účinnost výroby páry je jedna z cest, jak snížit náklady při zpracování mléka. Celý projekt nové parní kotelny byl řešen v rámci výběrového řízení s částečnou finanční podporou z fondů Evropské unie. V rámci tohoto výběrového řízení obstálo nejlépe technické řešení s kotlem UL-SX-IE 8000x18 pro výrobu přehřáté páry, které předložila naše montážní firma s letitými zkušenostmi s kotli Bosch.

Parní kotel UL-S-IE 8000x18 je válcové konstrukce, která se skládá z válcového pláště kotle, předního a zadního dna, asymetricky uloženého plamence spojující obě dna a vnitřní vodou chlazenou komorou žárových trubek 2. a 3. tahu vystrojené nezbytným příslušenství pro bezobslužný provoz 72 hodin. Součástí kotle je také spalinový výměník pro zvýšení účinnosti a nezbytný přehřívák, kterým je garantována požadovaná hodnota teploty přehřáté páry.

Pro vyšší využití energie ze spalin je celý systém doplněn o modul chlazení napájecí vody. V důsledku snížení teploty napájecí vody dojde k lepšímu ochlazení teploty spalin a s tím spojené zvýšení účinnosti ekonomizéru.

Parní kotle LOOS/Bosch zajišťují výrobu procesní páry i v dalších provozech výroby mléčných výrobků – Mlékárna Klatovy.

Provoz: Výroba minerálních vod a limonád – Poděbradka, a.s.
Instalované zařízení: 2× parní kotel Bosch UNIVERSAL U-MB 1650x13 vč. modulu napájecí nádrže WSM-V a kondenzátního modulu CSM

Na řadě instalací nejsou použity pouze válcové parní kotle typu UL-S-IE, ale v portfoliu má Bosch Termotechnika i řadu parních kotlů U-MB s parním výkonem do 2 000 kg/h. Parní kotle řady U-MB se vyznačují úzkou konstrukcí, která umožňuje jednoduchou dopravu a snadnou instalaci i do stísněných prostor, nenáročnou údržbu a obsluhu, nízké emise a stálý tlak páry i při střídavých zátěžích.

Právě díky přednostem typové konstrukční řady parních kotlů U-MB našla uplatnění pro potřeby zákazníka Poděbradka a.s., kde je pára využívána pro přípravu teplé vody, cukerných roztoků či různé čistící procesy při výrobě a stáčení nápojů. Při návhu nového zdroje páry se kladl důraz na plně automatizovaný řídicí systém, kterým lze dosáhnout velkých úspor. S ohledem na tento požadavek byl navržen a dodán modulární systém Bosch se dvěma parními kotli U-MB, napájecí a kondenzátní nádrží, napájecí a čerpadlové moduly vč. řídicího systému s datovým výstupem do nadřazené regulace – vše optimálně sladěno. Použitím tohoto konceptu řešení se dosáhlo plánovaných provozních úspor i uživatelského komfortu.

Jaký je výhled do budoucna? Cena energií rozhodně klesat nebude. Půjde pouze o to, jak nejlépe využít energie z paliva pro výrobu páry pro výrobní proces. Výše uvedené instalace s parními kotli Bosch jsou příklady možností, jak elegantně zvýšit účinnost kotlových zařízení a snížit náklady na výrobu páry.

Více informací o Průmyslových kotlích Bosch najdete na webových stránkách www.bosch-industrial.com/cz. V případě dotazů neváhejte kontaktovat technické zástupce, jejichž kontaktní údaje jsou k dispozici také na stránkách.

 • Pivovar Klášter v obci Klášter Hradiště nad Jizerou
  Pivovar Klášter v obci Klášter Hradiště nad Jizerou
 • Parní kotel UNIVERSAL UL-S-IE 4000x10
  Parní kotel UNIVERSAL UL-S-IE 4000x10
 • Spalinový kondenzační výměník ECO6 pro ohřev užitkové vody a zvýšení účinnosti zařízení
  Spalinový kondenzační výměník ECO6 pro ohřev užitkové vody a zvýšení účinnosti zařízení
 • Parní kotel UNIVERSAL UL-S-IE 7000 x 13
  Parní kotel UNIVERSAL UL-S-IE 7000 x 13
 • Starý parní kotel na výrobu přehřáté páry s nízkou účinností
  Starý parní kotel na výrobu přehřáté páry s nízkou účinností
 • Parní kotel UNIVERSAL UL-SX-IE 8000 x 18
  Parní kotel UNIVERSAL UL-SX-IE 8000 x 18
 • Parní kotel UNIVERSAL U-MB 1650 x 13
  Parní kotel UNIVERSAL U-MB 1650 x 13
 • Modul napájecí nádrže WSM-V vč. čerpadlových modulů PM
  Modul napájecí nádrže WSM-V vč. čerpadlových modulů PM
 • Řídící systém kotle BCO s intuitivním ovládáním
  Řídící systém kotle BCO s intuitivním ovládáním
Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru