Případová studie

Od jednotlivých druhů ke smíšeným balením

29.12.2015 14:22:00

Supermarkety se dnes snaží ukázat na každém stojanu co nejvíce různých výrobků najednou – i proto je dnes důležitou součástí maloobchodního prodeje přebalování výrobků do smíšených balení. A pro tuto nelehkou a rutinní práci nenajdete lepšího pracovníka, než je přesný robot.


Německá společnost SVZ Maschinenbau GmbH se specializuje na automatizaci balících procesů. Poskytuje kompletní servis od plánování a návrhu až po implementaci technologie a to zejména u aplikací, kde je využití standardních strojů neekonomické a je tak potřeba přijít s novým řešením. Jako příklad můžeme uvést balící linku vyrobenou firmou SVZ pro jednoho známého výrobce potravin, která využívá rychlosti šesti SCARA robotů Stäubli.

Zadání pro tento úkol nebylo ničím novým – požadavky na podobná řešení, kdy je potřeba z jednotlivých balení několika produktů udělat jedno smíšené balení, se objevují stále častěji. Základem pro úspěšnou technologii je správně stanovit, jaký stupeň automatizace bude ideální pro tu danou aplikaci. V případě zmiňované linky bylo vybráno poloautomatické řešení, kdy hlavní práci – samotnou manipulaci s výrobky a jejich přebalení – provádí roboty, zatímco z dopravníků pak krabice odebírají lidé. „Rozhodující pro krátké časy cyklů je zejména rychlost pick-and-place manipulace, proto jsme pro ně vybrali právě roboty Stäubli TS80. Na druhé straně u obsluhy dopravníků preferujeme flexibilitu před rychlostí, a proto je tato část vykonávána ručně,“ vysvětluje technický ředitel SVZ Bernd Bleher.

Ideální kombinace robotů a ruční práce
Při prohlídce výroby můžeme vidět celou linku v akci. Výrobky v plastových krabičkách jsou připraveny v krabicích v jednotlivých zásobnících, samotnou linku pak tvoří dvanáct dopravníků pro jejich dopravu a šest vysoce výkonných robotů. Operátor připraví krabice se zamýšlenými druhy potravin na dopravníky, v každé z těchto krabic je 24 balení se stejným výrobkem. Pak již přichází ke slovu roboty a roztřídí všechny výrobky do smíšených balení. K manipulaci s krabičkami využívají SCARA roboty Stäubli TS80 vakuových savek vyvinutých speciálně pro tuto aplikaci. Právě díky výborným dynamickým vlastnostem těchto robotů bylo možné dosáhnout velmi krátkých časů cyklů dle požadavků koncového zákazníka.

Na šesti balících stanovištích může být najednou až dvanáct různých výrobků. Roboty se zároveň starají i o prázdné krabice – ty mají všechny jednotný potisk a proto mohou být znovu použity a naplněny. Okruh je tak plně uzavřený a odpadá nutnost další manipulace s prázdnými obaly. Jedním z cílů byla i uživatelská přívětivost této linky pro operátory. Různé programy dle typů výrobků jsou uloženy v PLC a přes grafické rozhraní kontrolního panelu je může obsluha po krátkém zaškolení snadno měnit.

Flexibilita především
Při navrhování tohoto systému kladli v SVZ velký důraz hlavně na jeho flexibilitu. To se týká zejména vysokého počtu různých produktů, které mohou být zpracovávány, a možnosti budoucího rozšíření. Systém pro smíšené balení byl designován tak, aby si poradil bez problémů se všemi běžnými rozměry výrobků vhodných pro tento typ balení. Přechod od jednoho rozměru k druhému je otázkou pár vteřin a několika kliknutí na ovládacím panelu. Díky modularitě tohoto systému je zaručena rychlá návratnost investice do tohoto systému i jeho efektivní využití do budoucna. Pokud bude zapotřebí navýšit kapacitu linky, lze ji jednoduše rozšířit o další balící stanoviště bez výrazných zásahů do stávající výroby, což je pro zákazníka s vysokým růstovým potenciálem také velmi důležité.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru