Obrazové snímače čárového kódu Cognex ověřují region původu okurek

Případová studie

Obrazové snímače čárového kódu Cognex ověřují region původu okurek

30.11.2016 13:13:00

Prodejny potravin zařazují na své pulty stále více lokálních a regionálních produktů. V roce 2015 společnost Hengstenberg, známý výrobce okurek, zelí, octa a hořčice, nainstalovala ve své sekci příjmu zboží řešení pro vysledovatelnost (track-and-trace) využívající obrazové snímače čárového kódu Cognex, které ověřuje původ lokálně pěstované zeleniny.

V roce 1876 založil Richard Alfried Hengstenberg společnost Esslinger Hengstenberg Company, továrnu na výrobu octa, kde se vyráběla i hořčice a nakládaná zelenina. Od té doby se výrobní sortiment rozšířil a zahrnuje kysané zelí, červené zelí a výrobky z rajčat. Sídlo společnosti je v Esslingenu a výrobní a logistické operace probíhají v Bad Friedrichshallu. Společnost zaměstnává 150 pracovníků, v sezóně až 250 a své jméno na trhu si získala výrobou širokého sortimentu nakládaných okurek.

Automatizovaný proces dodávek
Na konci roku 2015 zavedla společnost Hengstenberg ve svém závodě v Bad Friedrichshallu automatizaci procesu příjmu okurek. Využila přitom instalaci obrazových snímačů čárového kódu Cognex pro sledování jednotlivých dodávek. Maloobchodníci kontrolují zboží zejména za účelem zajištění kvality, zatímco spotřebitelé (zejména zákazníci společnosti Hengstenberg) požadují ověřitelný důkaz o tom, že „německá okurka“ skutečně a prokazatelně vyrostla a byla zpracována v Německu.

Proto společnost Hengstenberg nainstalovala u své mycí linky několik snímačů čárového kódu Cognex DataMan 302L. Jsou zásadní součástí systému vysledovatelnosti s jehož pomocí může společnost přesně zjistit původ klasifikovaných okurek. Okurky jsou připuštěny k dalšímu kroku zpracování až po úspěšném ověření údajů o výrobci a výrobku. Snímače čárového kódu čtou jednorozměrný (1D) čárový kód na štítku a zasílají informaci do databáze, kde je uložena. Díky tomuto procesu společnost Hengstenberg dokonale uspokojuje požadavky svých zákazníků.

Tento projekt měl na starosti Thushyanthan Nadarasa, manažer informačních technologií společnosti Hengstenberg, jenž zde pracuje již téměř 25 let. Ke snímačům čárového kódu DataMan uvedl: „Jakožto značkový výrobce jsme měli jasnou představu o kvalitě, kterou požadujeme od komponent automatizace. Proto jsme záměrně a poměrně rychle zvolili tyto snímače Cognex, neboť tento specializovaný výrobce je symbolem nejvyšší kvality snímání čárového kódu a systémů pro zpracování obrazu. Naše spolupráce probíhala velmi dobře a instalace šla hladce a rychle.“

Klasifikace a označení před mytím
Sezóna sklizně okurek začíná v červnu a trvá do září. Protože jde o jediný přísun okurek za daný rok, závod musí být mimořádně produktivní a efektivní. Sklizeň okurek zahrnuje mnoho manuální práce a automatizace má proto pro společnost Hengstenberg vysokou prioritu.

Dodané okurky, které byly čerstvě sklizeny z polí v regionu, přijíždějí k třídění na dopravníkových pásech a s pomocí fukarů. Okurky, již roztříděné podle velikosti, pečliví pracovníci klasifikují podle stavu a tvaru a skrz násypky je umisťují do příslušných kontejnerů. Okurky jsou zváženy a data odeslána do řídicího prvku. Řídicí prvek vygeneruje štítek (se všemi produktovými daty, jako je původ, datum, množství nebo třída – např. okurky typu 6/9), který je pomocí aplikátoru nalepen na kontejner.
 
Po třídění převezou vysokozdvižné vozíky kontejnery do mycí linky, kde se očistí k dalšímu zpracování. Zde jsou instalovány čtyři snímače čárového kódu Cognex DataMan 302L. Pro ochranu před kontaktem s vysokozdvižnými vozíky jsou zabudovány do pevných sloupků upevněných k podlaze.

Čtení kódů a párování dat
Když se naložený vysokozdvižný vozík přiblíží k mycí vaně, aktivuje se spouštěč. Jeho signálem se snímač DataMan 302L s červeným osvětlením a tekutými čočkami o průměru 10,3 mm uvede do režimu trvalého provozu (Continuous Mode). Přečte štítek na boku kontejneru a data se přenesou do řídicího prvku závodu, kde se analyzují.

Po úspěšném spárování s databází řidič vyloží okurky do mycí vany. Toto ověření trvá jen několik sekund a výsledek je zdokumentovaný a spolehlivě brání jakémukoli smísení šarží. Díky ověřeným a uloženým datům nyní společnost Hengstenberg dokáže poskytovat doklady o výrobku a jeho výrobci. Jak uvádí Thushyanthan Nadarasa, kromě vysledovatelnosti je nejdůležitějším aspektem spolehlivost: „Identifikace s využitím snímačů čárového kódu a párování dat s řídicím prvkem jsou od počátku stabilní a míra úspěšnosti načtení je přibližně 99,9 %. Integrací snímačů čárového kódu do našeho logistického systému a naší správy dat můžeme dokonce vysledovat zpět šarže podle roku k příslušnému poli nebo pěstiteli.“

Automatizace poskytuje další možnosti
Díky automatizaci společnost Hengstenberg dokáže zajistit transparentnost a vysledovatelnost. Společnost Hengstenberg rovněž očekává, že bude schopna omezit rozsah manuální práce a ještě více zvýšit kvalitu procesů. K zavedení nového systému Thushyanthan Nadarasa uvedl: „Přirozeně jsme se setkávali s výhradami, zda nový systém skutečně potřebujeme. Ale nyní cítíme velkou úlevu a panuje všeobecná shoda na tom, že rozhodnutí učiněné před rokem bylo správné. Projekt jsme dokázali implementovat za pouhé čtyři měsíce díky vynikající podpoře společnosti Cognex a od té doby se při čtení štítků nevyskytla jediná chyba.“

Autorka: Janina Guptill, specialistka marketingové komunikace, Cognex Germany

 • Bez ohledu na orientaci nebo kvalitu načtou snímače Cognex štítky na kontejneru, když kontejner projede okolo, a to i z větší vzdálenosti.
  Bez ohledu na orientaci nebo kvalitu načtou snímače Cognex štítky na kontejneru, když kontejner projede okolo, a to i z větší vzdálenosti.
 • Každý rok se do závodů společnosti Hengstenberg přivážejí a zpracovávají tuny okurek.
  Každý rok se do závodů společnosti Hengstenberg přivážejí a zpracovávají tuny okurek.
 • Klasifikované okurky se plní do kontejnerů a po převážení a nalepení štítku se převezou do mycí jednotky.
  Klasifikované okurky se plní do kontejnerů a po převážení a nalepení štítku se převezou do mycí jednotky.
 • Okurky vypěstované v Německu Společnost Hengstenberg je jejich propagátorem a jejich původ prokazuje.
  Okurky vypěstované v Německu Společnost Hengstenberg je jejich propagátorem a jejich původ prokazuje.
 • Po nalepení štítku kontejnery převeze do mycí jednotky vysokozdvižný.
  Po nalepení štítku kontejnery převeze do mycí jednotky vysokozdvižný.
 • Skener DataMan 302L je uveden do režimu trvalého provozu (Continuous Mode) spouštěcí signál, po němž snímač načte štítek na boku kontejneru.
  Skener DataMan 302L je uveden do režimu trvalého provozu (Continuous Mode) spouštěcí signál, po němž snímač načte štítek na boku kontejneru.
 • V závodě společnosti Hengstenberg v Bad Friedrichshallu se zpracovávají okurky všech možných variant.
  V závodě společnosti Hengstenberg v Bad Friedrichshallu se zpracovávají okurky všech možných variant.
 • Vyprázdnění může začít až po spárování dat – nemůže proto dojít ke smísení šarží.
  Vyprázdnění může začít až po spárování dat – nemůže proto dojít ke smísení šarží.
Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru