O nás

Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin a nápojů a svým jednostranným zaměřením na tento progresivní a stále rostoucí segment je zároveň jediným svého druhu v České republice a na Slovensku. Jednotlivá vydání se bezplatně dostanou k rukám vedení podniků, technických ředitelů, technologů a dalších pracovníků zodpovědných za rozvoj výroby a nutné investice.

Část vydání je v průběhu roku následně distribuována odborné veřejnosti na těchto předních veletrzích, konferencích a seminářích:

Salima
Komplex mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA – MBK – INTECO. V rámci souboru těchto veletrhů se prezentují přední výrobci a dodavatelé potravin a technologií pro potravinářské obory.

Amper
Nejvýznamnější veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace ve střední Evropě.

Fachpack
Jeden z nejvýznamnějších evropských odborných veletrhů zaměřený na obalová řešení a logistiku konaný v německém Norimberku.

Automatizace a modernizace pivovarů
Již tradiční konference určená technickému personálu z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa pořádaná vydavatelem časopisu Automatizace v potravinářství.

Pivovarsko-sladařské dny
Tato akce je příležitostí nejen pro sdělení aktuálních poznatků z vědecko-výzkumné základny, ale rovněž možností představit novinky z oblasti technické a technologické.

…a řadě dalších

Expozice Automatizace v potravinářství na Salimě 2018

↑ nahoru