Produktové novinky

Nový přídavný modul Copper pro EPLAN Pro Panel Professional

Nový přídavný modul Copper pro EPLAN Pro Panel Professional

30.08.2012 14:49:00

Nový přídavný modul Copper („měď“) pro EPLAN Pro Panel Professional umožňuje navrhovat, konfigurovat a ověřovat montáž komponent rozváděčů a potřebných přípojnic. Pomocí modulu Copper v EPLAN Pro Panel je možné využít informace z nástroje Rittal Power Engineering, což je software, který se používá pro konfiguraci a návrh nízkonapěťových rozváděčů se spínači a jističi, např. pro umístění potřebných komponent od firmy Rittal do virtuálního 3D modelu rozváděče.
EplanKomplexní inženýrský projekt elektroinstalace začíná návrhem systému spínací a jisticí techniky. Pomocí modulu Copper EPLAN Pro Panel mohou uživatelé snadno převádět výsledky své konstrukční práce do celkového projektu v EPLAN, aby v něm mohli komponenty dále virtuálně upravovat a začlenit je do rozváděče. Modul Copper umožňuje při návrhu používat různé komponenty, včetně komponent modulárních nízkonapěťových rozváděčů Ri4Power od firmy Rittal nebo modulárního přípojnicového systému RiLine60 a rozváděčových skříní TS 8. Jakákoliv přípojnice s přidruženými připojovacími prvky může být individuálně navržena a ověřena její montáž.

Intuitivní konstrukce s měděnými vodiči
Do systému EPLAN se z online knihovny komponent zavádějí všechny potřebné informace o rozváděčové skříni, jejím příslušenství a vybavení, jako jsou např. odpínače napájení, spínače, jističe a měděné lišty přípojnic. Tyto komponenty jsou sestaveny do virtuálního prototypu rozváděče. Uživatel může volně ve 3D navrhovat sestavy měděných lišt a připojovacích prvků, a tam, kde je to nutné, je ohýbat a tvarovat. Při návrhu přípojnicového systému a tvorbě výkresů výrobních komponent jsou respektována konstrukční a výrobní omezení, jako dovolené poloměry ohybu, nebo pravidla specifická pro daný podnik. Individuální knihovna pomáhá snižovat počet variant a současně zvyšovat míru standardizace při výrobě i montáži. Krátce: prototyp rozváděče je hotový dlouho před tím, než jsou objednány, vyrobeny nebo vytvarovány první komponenty.

Včasné zjištění potenciálních problémů
Pro připojení všech komponent na měděné přípojnice mohou být v 3D konstrukčním návrhu definovány vrtané i vysekávané otvory – ať podle normalizované šablony pro vrtání, nebo umístěné zcela individuálně. Systém EPLAN generuje informace pro výrobu a tvarování komponent manuálně i pro řízení tvarování přípojnic a vrtání nebo vysekávání otvorů na NC strojích. V systému je možné provést příslušné testy a vestavěný antikolizní systém umožňuje zkontrolovat celý virtuální prototyp rozváděče. Konstruktéři mohou najít potenciální problémy v nejranějším stádiu návrhu výrobního procesu produktu. Je to prevence proti úpravám na poslední chvíli, ve fázi výroby a montáže, které mohou způsobit zpoždění dodávky. Je-li však třeba cokoliv změnit, systém automaticky změní všechny dotčené komponenty, rozpisky, dokumentaci a výrobní výkresy. Uživatel tak šetří čas, náklady a materiál.

Zjednodušené zásobování materiálem
Celý proces zrychluje sada dokumentace pro zajištění materiálu. Systém generuje podklady pro objednávky materiálu, rozpisky a dokumentaci pro výrobu a montáž. Integrace do vývojového prostředí produktu zajišťuje data pro zásobování materiálem, přípravu objednávek a jejich správu, výrobu a přizpůsobení komponent. Ve zkratce: konzistentní systém, který podporuje konstruktéry „vestavěnou“ dokumentací ve shodě s normami a směrnicemi.

www.eplan.cz

Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru