Nestlé snižuje spotřebu vody v českých závodech

Výroba potravin

Nestlé snižuje spotřebu vody v českých závodech

03.05.2015 23:20:00

Celkem 40,6 % vody ve výrobě uspořila společnost Nestlé v posledních čtyřech letech. V loňském roce dále snížila množství vody spotřebované v závodech na 2,81 m3/t. „Naše společnost systematicky pracuje na zdokonalování výrobních procesů, abychom dovedli efektivně využívat všech přírodních zdrojů. Přestože si v tomto směru klademe náročné cíle, v dlouhodobém horizontu se daří je úspěšně naplňovat,‟ vysvětluje Nataša Matyášová, ředitelka technické divize pro Českou a Slovenskou republiku.Voda je nezbytnou podmínkou lidské existence a její potenciální nedostatek pro potřeby rostoucí světové populace je stále intenzivněji vnímanou hrozbou. Snahou Nestlé je využít moderní technologie a inovovat výrobní postupy tak, aby se v nejvyšší možné míře omezilo nadužívání vody a dalších energetických surovin.

V letech 2010–2014 se tak v České a Slovenské republice podařilo snížit spotřebu vody na 1t výrobku, a to dokonce o 40,6 %, což představuje úsporu 143 383 m3, které by naplnily více než 80 závodních plaveckých bazénů (o délce 50 m). V letošním roce si společnost Nestlé stanovila jako jednu z priorit pokračovat v tomto dlouhodobém trendu a omezit spotřebu vody o dalších 5 %, což představuje hodnotu 2,47 m3/t.

Soustředění na ekologickou udržitelnost podnikání v pojetí společnosti Nestlé se projevuje také ve zlepšování dalších důležitých ukazatelů. Mezi lety 2012 a 2014 zaznamenaly české a slovenské závody například pokles spotřeby energie na 1t výrobku o 4,3 %. Ruku v ruce se zmíněnými úspornými opatřeními jde také ukazatel množství vyprodukovaných emisí CO2 - od roku 2013 se snížil o 2,9 %.

Zájem o dodržování ekologických standardů a jejich systematický vývoj dokazuje Nestlé také prostřednictvím aktivit mimo výrobu. Velké naděje vkládá do nápadů talentovaných studentů. S Nadací Partnerství v České republice a Nadácií Ekopolis na Slovensku spolupracuje na studentské soutěži Nestlé pro vodu v krajině na téma inovativních projektů hospodaření s vodou. Soutěžící mohou své návrhy prezentovat ve dvou kategoriích - Město a krajina nebo Budova a technologie. V České republice právě probíhá třetí ročník této atraktivní akce, jejíž vítěz bude znám 26. března 2015. Pro slovenské studenty se letošní premiérový ročník právě připravuje.

www.nestle.cz

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru