Čokoládovny

Nestlé sníží svou spotřebu vody v Evropě o 40%, chystá proto i obměnu technologií

20.04.2014 16:24:00

Společnost Nestlé se zavázala k významnému snížení spotřeby vody ve svých evropských závodech. Do roku 2020 chce dosáhnout o 40% nižší spotřeby vody, než tomu bylo v roce 2010. Již v období mezi lety 2004 a 2010 se jí podařilo snížit objem vody používané v evropských továrnách o 36%. “Ačkoli nedostatek vody je pociťován více na jižní polokouli, je tento problém relevantní i pro Evropu,“ říká Laurent Freixe, výkonný viceprezident pro Evropu.

Poptávka po vodě neustále roste a podle údajů Evropské komise se nedostatek vody dotýká jednoho z deseti lidí v EU. Ve své globální zprávě o vytváření sdílených hodnot se společnost Nestlé v souvislosti s vodou veřejně zavázala k dosažení řady cílů. „Těchto cílů dosáhneme kombinací školení, změny chování a řadou rychlých opatření a investic,“ dodává Laurent Freixe.

Závody Nestlé v ČR a SR mají též své programy na snižování spotřeby vody ve výrobě. Díky technologickým opatřením se podařilo v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 dosáhnout úspory v obou zemích o 21,5%! Spotřeba vody na tunu výrobky pak mezi lety 2007 a 2013 poklesla téměř o polovinu, tj. 45,7%.

Zodpovědnost v oblasti hospodaření s vodou nepromítá společnost pouze do snižování spotřeby vody v ČR a SR, snaží se zapojovat i širokou veřejnost.

Nestlé společně s Nadací Partnerství v ČR a Ekopolis v SR organizuje dlouhodobý projekt Nestlé pro vodu v krajině složený ze 3 pilířů. Grantová řízení umožňují neziskovým organizacím získat podporu pro své nápady v oblasti hospodaření s vodou (v SR bylo grantové řízení již uzavřeno, v ČR jsou žádosti přijímány až do 10.dubna, vice na www.nadacepartnerstvi.cz). Další iniciativou je soutěž o nejlepší studentskou práci na téma hospodaření s vodou pro studenty vysokých škol, jejíž finále se uskutečnilo při příležitosti Světového dne vody.

Poslední částí pak bude seminář „Jak zadržet vodu v krajině“?, kde budou odborníci z akademické sféry, zástupci obcí i nevládních organizací společně diskutovat, jak čelit povodním i extrémnímu suchu.

http://www.nestle.cz

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru