Němečtí pivovarníci používají čtečky kódů DataMan pro ověření obsahu sudů

Případová studie Komerční prezentace

Němečtí pivovarníci používají čtečky kódů DataMan pro ověření obsahu sudů

01.11.2013 10:33:00

Aby německý pivovar Warsteiner zajistil, že plněné množství odpovídá uvedené hmotnosti, váží své sudy před procesem plnění a po něm. Během tohoto procesu se používají snímače čárového kódu DataMan® od společnosti Cognex ke snímání obtížně čitelných čárových kódů připevněných k sudům. Řešení pro tento úkol vyvinula a realizovala společnost BHV-Automation společně s provozními techniky pivovaru Warsteiner.

Společnost Cognex

Společnost Cognex Corporation navrhuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh systémy počítačového vidění a průmyslové systémy snímání ID kódů neboli zařízení, která dokážou „vidět“. Společnost Cognex je světovým lídrem v oblasti počítačového vidění a průmyslového snímání ID kódů. Její systémy počítačového vidění a snímání ID kódů se využívají po celém světě, a to v celé řadě inspekčních, identifikačních a naváděcích aplikací v rámci výrobního a distribučního procesu. Klíčovými trhy jsou automobilový průmysl, výroba potravin a nápojů, farmaceutický průmysl, logistika a výrobci OEM. Společnost Cognex má sídlo ve státě Massachusetts (USA) a regionální zastoupení a distributory po celé Severní Americe, Evropě, Asii či v Latinské Americe. Také ve východní Evropě rozšiřuje společnost Cognex svou lokální přítomnost a nyní nabízí technickou podporu a školení v učebnách svých zastoupení v polské Vratislavi (Wrocłav) a maďarské Budapešti. Další podrobnosti naleznete na webové stránce společnosti Cognex na adrese www.cognex.com.

Kontakt na prodejce:
Pavel Sejček, Sales Engineer Czech Republic, info.cz@cognex.com
Jan Kučera, Sales Engineer Slovakia, info.sk@cognex.com

Způsob určení obsahu v pivovaru Warsteiner závisí na druhu balení. U pivních lahví lze určit výšku hladiny plnění, u větších sudů se používá měření průtoku a u menších soudků pivovar Warsteiner používá vážení. V závodě na plnění soudků se jejich vysledovatelnost během výroby zajišťuje kombinací tištění štítků, přesného vážení a čtení čárového kódu. Společnost BHV-Automation z německého Arnsbergu zvolila snímače čárového kódu Cognex DataMan 302X pro čtení náročných 2D kódů Data Matrix, které jsou dostatečně robustní, aby dokázaly číst lesknoucí se kódy na štítcích, jež jsou mokré a svraštělé. Snímač DataMan 302X dovoluje společnosti BHV-Automation zvýšit rychlost čtení v aplikacích z 92 % na 100 %! Tím se odstraňuje nutnost složitého ručního převažování v rámci procesu pivovaru Warsteiner.

Přesný a detailní pohled
Vlastní obsah sudů je v pivovaru Warsteiner určován pomocí dvou vážení – poprvé před plněním a podruhé po plnění. Rozdíl mezi celkovou hmotností a hmotností obalu umožňuje určit přesný plněný obsah. Pro precizní vysledovatelnost v plnicím závodě se každý sud označuje sériovým číslem v podobě kódu Data Matrix. Tiskárna štítků aplikuje lepicí štítek s kódem Data Matrix na dno sudu před prvním vážením. Po tomto kroku snímač Cognex DataMan 302X přečte čerstvě vytištěný štítek. Řetězec kódu je poté zaslán po kabelu RS-232 přímo do přesné váhy, kde se uskutečňuje proces vážení, když se dopravníkový pás zastaví.

Čtení kódu Data Matrix není snadným úkolem. Sudy přicházejí v objemových variantách po 10, 15, 20, 30 a 50 litrech, což znamená, že se jejich vzdálenost od snímače čárového kódu liší. Také kódy mají různou pozici, protože se sudy při pohybu po dopravníkovém pásu otáčejí. To však nepředstavuje žádnou překážku pro snímač DataMan 302X, který dokáže zvládat variace hloubky ostrosti a zorného pole.

Obtížně čitelné kódy
Po změření hmotnosti obalu (táry) sud pokračuje v procesu plnění. Na štítky (a kódy Data Matrix) působí pivní pěna přetékající přes sud a čisticí voda z oplachovací jednotky sudů, což čtení štítků ještě více znesnadňuje. Při vážení plného sudu se na kódu často vyskytují vysoce odrazivé kapky vody, což by pro většinu snímačů čárového kódu představovalo komplikaci. Nicméně snímač čárového kódu Cognex DataMan 302X je vybaven výkonným algoritmem čtení čárového kódu 2DMax+™, který dokáže snadno číst poškozené a obtížně čitelné kódy. Snímač DataMan 302X je vybaven také vlastním integrovaným osvětlením, které je dostatečné pro první čtecí stanici v pivovaru Warsteiner. V místě druhého vážení pak dvě lineární osvětlení pod úhlem 45° v uspořádání s tmavým polem poskytují ten nejvyšší možný kontrast pro odrazivé povrchy v tmavém prostředí.

Snímače čárového kódu pro bezpečný a zabezpečený proces
Pokud je plněné množství v daném tolerančním rozsahu, sud je odvezen ke skladování. Nesprávně naplněné sudy se vyřadí, vyprázdní, vyčistí a naplní znovu. Dvě vážící stanice se snímači čárového kódu Cognex byly pro pivovar Warsteiner rozhodným úspěchem a ušetřily pivovaru čas i peníze. Protože čtecí stanice rozpoznává 100 % kódů Data Matrix aplikovaných na sudy, ruční převažování se stává zbytečným. Snímač DataMan 302X je jedním z hlavních faktorů úspěchu tohoto řešení. Byl navržen tak, aby se vyrovnal s těmi nejnáročnějšími aplikacemi s obtížně čitelnými kódy na časově řízených nebo vysokorychlostních linkách. Algoritmus 2DMax+ mu poskytuje zásadní výhodu oproti konkurenčním produktům. Technologie automatického zaostřování s tekutými čočkami navíc dává snímačům DataMan flexibilitu při dosahování potřebné hloubky ostrosti. Ovladatelné a v provozu vyměnitelné červené osvětlení navíc umožňuje snímač DataMan nakonfigurovat pro zajištění co nejlepšího osvětlení pro jakoukoli aplikaci. Toto jedinečné provedení dovoluje snímači DataMan 302X dosahovat těch nejvyšších rychlostí čtení, a to i v nejobtížnějších podmínkách.

Další případové studie společnosti Cognex a informace o produktových novinkách v českém jazyce si můžete přečíst na portálu http://www.industrymedia.eu/cz/

 • Warsteiner 1
  Warsteiner 1
 • Warsteiner 2
  Warsteiner 2
 • Warsteiner 3
  Warsteiner 3
 • Warsteiner 4
  Warsteiner 4
 • Warsteiner 5
  Warsteiner 5
 • Warsteiner 6
  Warsteiner 6
Zemědělci bojují s dopady koronaviru, pomoci jim může digitalizace

↑ nahoru