Výroba potravin

Náměstek ministra průmyslu Eduard Muřický: V Iránu je značný prostor pro modernizaci závodů

29.02.2016 23:39:00

Jaké možnosti obecně se pro dodavatele technologií pro výrobu potravin a nápojů otevírají v Iránu po skončení mezinárodních sankcí?


Po podpisu Dohody o íránském jaderném programu dne 16. ledna byl vyhlášen tzv. „Implementation Day“, od kterého se odvíjí postupná realizace závěrů uvedené dohody. To neznamená, že se celá řada opatření, vyplývajících z uzavřené dohody, stala přes noc realitou. Řada z nich však již dnem podpisu vstoupila v platnost. Proto je nutno sledovat, na stránkách MF ČR a MPO ČR, případně na stránkách EU/EK průběh těchto změn a jejich postupné odbourávání. Přestože oblast potravinářského sektoru by neměla být z větší části ovlivněna, je nutno dodržovat pravidla, která MF ČR ve spolupráci s MPO ČR sleduje a dle jednotlivých nařízení EU implementuje pro potřeby podnikatelské veřejnosti. Íránský trh má zájem o vyspělé technologie, investice a spolupráci.

Které konkrétní kroky se v Iránu chystají pro podporu českého vývozu technologií pro výrobu potravin a nápojů?
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek podepsal letos v lednu s ministrem ekonomických vztahů a financí Íránské islámské republiky Ali Taieb Niou mezivládní Dohodu o hospodářské spolupráci, která stanovuje i spolupráci v oblasti zemědělství. Tato dohoda zakotvuje pravidelná setkání delegací vedených oběma ministry v doprovodu podnikatelských misí na Společných komisích, které se budou konat každým rokem střídavě v jedné zemi. 1. zasedání této společné komise je plánovanou ještě v tomto roce a předpokládáme, že se ho účastní i zástupci Ministerstva zemědělství s početnou skupinou podnikatelů z potravinářského sektoru. Zároveň ministr Jan Mládek v lednu otevřel kancelář CzechTradu při ZÚ ČR v Teheránu, na kterou se budou moci čeští podnikatelé ze všech oborů obracet se svými požadavky.

Které české firmy ze zmíněného oboru se konkrétně zajímají o tento trh?
Tuto otázku bych spíše směřoval přímo na Hospodářskou komoru a oborové asociace a sdružení, které jednotlivé oblasti podnikatelů mají ve svém portfoliu. Je však nutno zmínit, že Írán má zájem především o nejmodernější technologie. A zde si myslím, že Česká republika má co nabídnout. Záleží především na jednotlivých firmách, jak velký zájem a úsilí vyvinou se na trhu prosadit. V poslední době navštívilo Írán několik podnikatelských misí. Zástupci podnikatelského sektoru konstatovali zájem o spolupráci v oblasti zemědělských výrobků a technologií, ale vzhledem k tomu, že konkrétní příklady zúčastněných firem jsou dosud v jednání, nebylo by vhodné jejich zájem zde konkretizovat.

Jaké druhy technologií by se do této země mohly potencionálně vyvážet a které obory mají největší perspektivu?
Česká republika je ve světě známa i vámi jmenovanými výrobky pro dané obory. V minulosti jsme do Íránu dodali několik cukrovarů, mlýny a mnoho dalších potravinářských celků a zařízení. I dnes mohou obdobné technologické celky české firmy nabídnout. Je zde značný prostor pro modernizaci a dodávky náhradních dílů do dříve dodaných závodů. Mimo potravinářského sektoru je tradičně zájem o energetiku, dopravní infrastrukturu, důlní techniku, strojírenství a obdobné obory.

Jakou roli hraje tradice českých dodávek před rokem 1989?
České výrobky mají v Íránu dlouholetou tradici. Jedná se především o oblasti, jako jsou strojírenství, energetika, doprava, petrochemie, zdravotnictví, sklářský a keramický průmysl a mnohé další, kde mají české firmy na co navazovat. Je asi jasné, že výčet tradičních položek by zabral větší řadu, ale nesmíme opomenout, že vývoj v Íránu se v posledních letech do značné míry zkonsolidoval a že země vyrábí jíž mnohé položky, do té doby nedostatkové, a to i na vývoz. A mohu konstatovat, že úspěšně, například v oblasti automobilového průmyslu. Domácí produkce se v potravinářské oblasti zněkolikanásobila a tak dochází k postupnému odbourávání celé řady dovozů, což je vlastně plánem íránské vlády omezit závislost na ziscích, které má země z prodeje ropy a plynu. Záleží pouze na firmách, jakým způsobem budou prezentovat své služby a výrobky na místním trhu a jak bude spolupráce výhodná pro obě strany.

Jakým způsobem bude českým exportérům potravinářských technologií nápomocen český stát a jak se rozdělí role pro MPO a CzechTrade?
Je pravdou, že MPO vyvíjí pro podporu exportu českých výrobků a technologií značnou inciativu, ale vzhledem k to mu, že se jedná o potravinářské technologie, a tato oblast spadá především pod Ministerstvo zemědělství, by bylo vhodné se obrátit rovněž na toto ministerstvo, neboť, jak je vám jistě známo, jsou v posledních měsících vysíláni zástupci tohoto ministerstva na ZÚ ČR v řadě zemí ve funkcích zemědělských radů, a tito vyslaní pracovníci mají právě podporu výrobků a technologií ve vybraných zemích propagovat a navazovat příslušná obchodní spojení. Nově otevřená kancelář agentury CzechTrade v Teheránu, kterou ministr Jan Mládek otevřel během své nedávné návštěvy, je samozřejmě připravena poskytnout servis všem českým exportérům, kteří o takovou službu projeví zájem.

Plynou stále nějaká rizika pro české vývozce do Iránu?
Vždy především záleží na výběru místního partnera. Při dodržování všech pravidel mezinárodního obchodu a nařízení EU, podmínek implementace dohody o jaderném programu, lze říci, že rizika jsou stejná jako na každém jiném trhu. Hlavním však zůstává mít dostatek informací, opatrnost ve finančních otázkách a dodržování místních zvyklostí.

V jakém časovém horizontu by se mohly realizovat první dodávky?
S touto otázkou bych se obrátil spíše na naše výrobce a vývozce potravinářských zařízení a technologií, neboť jenom na nich záleží, jak budou svižní v prosazování se na íránském trhu a co nabídnou místním partnerů. Je však nutno dodat, že konkurence se na tomto trhu velká a možnost spolupráce a společné výroby je z místní strany vítána. Místní trh si žádá vyspělé technologie, české a evropské technologie zde mají dobrou pověst.

Autor: Petr Pohorský, Automatizace v potravinářství

 

Automatizace a modernizace pivovarů 2016
14. dubna 2016, Chodová Planá
6. ročník mezinárodní konference pro pivovarské profesionály

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru