Na Ukrajině stoupá výroba a vývoz medu

Výroba potravin

Na Ukrajině stoupá výroba a vývoz medu

01.10.2013 14:55:00

Během posledních několika let vyrábí Ukrajina kolem 70 tis. tun medu ročně a tak patří do pětice světových výrobců toho produktu. Hlavní zvláštností místního trhu medu je převládání drobných včelařských hospodářství. V současnosti působí na Ukrajině přes 400 tis. včelařů, z nichž většina vlastní 10 až 20 včelstev. Celkem žijí v zemi cca 3 mil. včelstev. Podle oficiálních statistických údajů stanoví podíl drobných hospodářství obyvatelstva na celkové výrobě medu 97 až 98 %. Na Ukrajině se za velké považují včelíny, kde je 100 až 200 včelstev. K nim patří rovněž plemenářské včelíny, které provádějí šlechtitelské práce a realizují plemenné včely. Na Ukrajině je oficiálně evidováno 33 včelařských hospodářství zaměřených na plemenářství, jimž patří celkem 12 tis. včelstev. Velkých včelínů čítajících 500 až 2000 včelstev je pouze kolem 10.Odborníci poukazují na to, že ukrajinští spotřebitelé již jsou přesyceni medem a tak se poptávka po tomto produktu v zemi nezvyšuje. I když ve srovnání se zeměmi Evropy existuje zatím určitá rezerva pro růst spotřeby medu na Ukrajině. Například v r. 2012 průměrný Ukrajinec spotřeboval 1,3 kg medu, kdežto Němec nebo Švýcar - 1,6 kg.

V zahraničí popularita ukrajinského produktu neustále stoupá a v minulých letech je sledován růst vývozu, zejména v prvním pololetí r. 2013 se prodalo do zahraničí 7,9 tun medu, což je o 36 % více ve srovnání se stejným obdobím r. 2012. Před dvěma lety připadal lví podíl vývozu medu na Rusko, zatímco v současné době se jeho dodávky uskutečňují hlavně do Evropy a největším odběratelem ukrajinského produktu je Německo (45 % vývozu). Aby ukrajinský med odpovídal evropským normám kvality (jež hlavně upravují výskyt antibiotik v produktu), místní společnosti investují značné prostředky do modernizace vybavení vlastních laboratoří. Experti očekávají, že se v letošním roce zvýší vývoz medu na 20 tis. tun (v loňském roce – 13,3 tis. tun).

Ve vyspělých zemích získávají včelaři větší část zisku (např. v USA - 60 až 90 %) zapylením zemědělských kultur. Na Ukrajině nemají včelaři téměř žádné příjmy z podobné činnosti. Převážná většina agrárních společností nehodlá žádat včelaře o spolupráci při zapylení polí a navíc za to platit peníze. Taková spolupráce totiž není zatím legislativně upravena.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Kyjevě.

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru